Według ankiety przeprowadzonej na zlecenie Renault za najważniejsze działania mieszkańcy miast uznają rozbudowę ścieżek rowerowych, tworzenie centrów przesiadkowych oraz rozbudowę transportu zbiorowego – te odpowiedzi wskazała ponad połowa badanych. Pod względem wizji transportu za 20 lat ankietowanych można zaś podzielić na optymistów i pesymistów – najwięcej osób uważa, że większość ludzi przesiądzie się na samochody elektryczne (35 proc.) lub nieznane obecnie środki transportu (28 proc.). Pesymiści są jednak zdania, że sytuacja się pogorszy i jeszcze więcej osób będzie poruszało się po miastach prywatnymi samochodami (31 proc.) albo że nic się nie zmieni (21 proc.).

Renault ogłosiło konkurs na projekt przyjaznego dla wszystkich użytkowników miejsca przesiadkowego z lub do transportu publicznego, roweru lub innego środka transportu osobistego z wykorzystaniem ekologicznego pojazdu wieloosobowego Renault EZ-GO. Zadaniem uczestników będzie zaproponowanie koncepcji odpowiadającej potrzebom konkretnych osób: mężczyzny w średnim wieku dojeżdżającego z przedmieść do centrum miasta, emerytki regularnie jeżdżącej na swoją działkę, mieszkającej w śródmieściu studentki oraz zagranicznego turysty.

Renault EZ-GO Foto: Auto Świat
Renault EZ-GO

Co to jest ekologiczny wieloosobowy Renault EZ-GO?

To jednocześnie pojazd i usługa. Ma napęd elektryczny, jest autonomiczny (porusza się bez kierowcy), może być wykorzystany przez kilka osób. Oczywiście, w tej chwili to futurystyczna wizja, ale za kilka lat taki pojazd pojawi się na ulicach. Jest on alternatywą dla prywatnych samochodów i dla zbiorowego transportu publicznego, metra lub autobusu.

Renault EZ-GO jest pojazdem autonomicznym czwartego poziomu – może kontrolować odległość od samochodu jadącego z przodu, jechać po swoim pasie ruchu lub go zmieniać oraz samodzielnie skręcać na skrzyżowaniach. Jest również w stanie zapewnić bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w jego otoczeniu. Renault EZ-GO ma zaprogramowane ograniczenie prędkości do 50 km/h. 

Rozstrzygnięcie konkursu na centrum przesiadkowe nastąpi w czerwcu 2019 r. Kiedy dojdzie do realizacji takich pomysłów w polskich miastach? To zależy nie tylko od Renault. Ważne, że coraz więcej osób ma świadomość konieczności rozwiązań ekologicznych i widzi przyszłość transportu w miastach w pojazdach elektrycznych.