Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tegoroczna zima była bardzo pracowita, bo dodatkowy czas można było wykorzystać do prowadzenia prac, np. by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację inwestycji. Wiele zależało od pogody, ale jeśli była łaskawa, to wielu wykonawców prowadziło prace. Jednak postępy podczas zimy to nie tylko prace budowlane i układanie asfaltu lub betonu cementowego.

GDDKiA zimą nadgania "papierkową robotę"

Nieodłącznym elementem procesu budowy dróg jest wybór wykonawcy prac budowlanych, a więc obsługa przetargów. Realizacja kontraktów drogowych i przygotowanie do budowy dróg to również konieczność wykonania specjalistycznej dokumentacji projektowej i technicznej oraz obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Ponadto GDDKiA zapewnia, że zła pogoda nie przeszkadza w pracach tunelowych. Oto co zostało zrobione tej zimy:

 • Udostępniono do ruchu 13 odcinków nowych dróg o łącznej długości 181,8 km.
 • Podpisano pięć umów na realizację zadań (*PBDK + *PB100) o łącznej długości 59,2 km.
 • Otworzono oferty w przetargach na pięciu zadaniach (*PBDK + *PB100) o długości 73,1 km. 
 • Wybrano najkorzystniejsze oferty dla siedmiu zadań (*PBDK + *PB100) o długości 109,9 km. 
 • Ogłoszono siedem przetargów na budowę 79,3 km nowych dróg.
 • Złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla ośmiu odcinków o łącznej długości 82,5 km.
 • Złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 12 odcinków o łącznej długości 177,1 km.
 • Otrzymano DŚU dla trzech odcinków o długości 36,6 km.
 • Otrzymano decyzje ZRID dla sześciu odcinków o łącznej długości 78 km.
 • 20 grudnia 2021 r. GDDKiA oddano do ruchu ostatni odcinek drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów wraz z tunelem pod Ursynowem;
 • Na drodze S3 między Bolkowem a Kamienną Górą (woj. dolnośląskie) powstają kolejne tunele. Obie nawy dłuższego, ok. 2300-metrowego tunelu (TS-26) są już wydrążone. Krótszy, ok. 320-metrowy tunel powstaje metoda rozkopową.
 • Drążone są dwa, dwunawowe tunele w ciągu S1 Przybędza - Milówka.
 • Na S52 Północna Obwodnica Krakowa wybrano grunt spod stropu dwóch tuneli i rozpoczęto budowę płyty dennej.
 • Trwa drążenie wyjść ewakuacyjnych w tunelu pod Świną.
 • W nawach tunelu na S7 na Zakopiance montowane jest ich wyposażenie.
 • Od stycznia GDDKiA przedstawiła wyniki Studium korytarzowego dla odcinka.
 • S7 od Krakowa do Myślenic. Podczas spotkania z samorządami zainteresowanymi planowaną inwestycją, zaprezentowane zostały korytarze mające ok. 3-5 km szerokości.
 • Spotkanie 17 stycznia 2022 r. w Warszawie, które było poświęcone potrzebie skoordynowania wspólnego planu zamówień publicznych.
 • Spotkanie hybrydowe z szefami największych firm wykonawczych i tych świadczących usługi nadzoru inwestorskiego, organizacjami branżowymi oraz instytucjami finansowymi.
 • Spotkanie przedstawicieli Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie z propozycją rozszerzenia zakresu jego działań o prace utrzymaniowe.
 • Spotkanie z podmiotami z branży elektroenergetycznej, gdzie omówiono m.in. realizację rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 (PBID), w kontekście doświetlania przejść dla pieszych na terenie całego kraju.
 • Posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Spotkanie koordynacyjne z branżą wykonawczą w kontekście inwazji w Ukrainie.

GDDKiA ogłasza koniec przerwy zimowej. Co dalej?

Sezon budowlany w 2022 r. będzie zdaniem GDDKiA pracowity i intensywny. Na etapie realizacji znajduje się 98 zadań z *PBDK o łącznej długości 1304,5 km oraz 14 obwodnic z *PB100 o łącznej długości 109,7 km. Głównym celem na ten moment jest utrzymanie płynności i stabilności rynku poprzez kontynuację rozpoczętych budów oraz umożliwienie składania odpowiednio skalkulowanych ofert. GDDKiA planuje ogłaszać kolejne przetargi według przyjętego harmonogramu. Są w nim plany na realizację 76 zadań w zakresie przebudowy bądź rozbudowy dróg krajowych o łącznej długości ok. 440 km. W tym roku GDDKiA planuje również ukończenie remontów o łącznej długości ok. 323 km dróg krajowych za łączną kwotę niespełna 400 mln zł.

*PBDK - Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

*PB100 - Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030