Pierwszy przetarg na zaprojektowanie i budowę dotyczy ok. 12-kilometrowego fragmentu autostrady A2 pomiędzy węzłami Ryczołek (koniec istniejącej obwodnicy Mińska Mazowieckiego) i Groszki zlokalizowanym w gminie Kałuszyn. Ogłoszenie zostanie niebawem opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

Wykonawcy będzie musiał przygotować projekt budowlany, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie wybudować ok. 12 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie także węzeł Groszki za miejscowością Kałuszyn.

A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce Foto: GDDKiA
A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce

Wykonawca sam będzie mógł zdecydować czy nawierzchnia będzie betonowa czy bitumiczną. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

Termin składania ofert został wyznaczony na 19 listopada 2019 r., a podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań) planowane jest w maju 2020 r.

Aktualnie w realizacji są już odcinki: węzeł Lubelska - węzeł Konik (długość 5,6 km) i węzeł Konik - obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km). Łączny koszt realizacji na obu odcinkach wynosi ok. 830 mln zł. Planowane oddanie: II kw. 2020 r.