Powołany przez komendanta głównego policji zespół przeprowadził analizę wyroków uniewinniających w sprawach o przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami. Jak tłumaczyła KGP – policjanci chcieli w ten sposób poznać skalę problemów związanych z wykorzystywanymi przez nich rejestratorami prędkości. Analiza objęła okres od roku 2016 – do pierwszego kwartału 2018 roku.

Z badań wynika, że w tym okresie spośród wszystkich ujawnionych wykroczeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości tylko niespełna jeden procent z nich zakończyło się skierowaniem do sądów wniosków o ukaranie. W mniej niż jednej na sto z rozpatrywanych spraw sądy wydały wyroki uniewinniające dla kierowców.

W roku 2016 - pierwszym roku badanego okresu – policjanci ruchu drogowego odnotowali ogółem ponad 1,6 mln wykroczeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. W ponad 15,6 tys. przypadków postępowania zakończyły się skierowaniem do sądów wniosków o ukaranie. W skali kraju – według stanu na 4 czerwca 2018 r. – sądy wydały w tych sprawach 159 wyroków uniewinniających. Rok później takich wykroczeń ujawniono ponad 1,7 mln. W ponad 14,6 tys. przypadków postępowania zakończyły się skierowaniem do sądów wniosków o ukaranie, a sądy wydały 88 wyroków uniewinniających (stan na 4 czerwca 2018 r.)

Zespół KGP podał, że żaden wyrok uniewinniający nie był związany z niesprawnością techniczną przyrządu pomiarowego". Powodem uniewinnień były m.in.: niewystarczający materiał dowodowy, opinie biegłych, niezapewnienie identyfikacji pojazdu przez urządzenie rejestrujące prędkość, błąd policjanta związany z pomiarem oraz nieprzygotowanie policjanta do rozprawy.

"Należy przy tym podkreślić, że wszystkie przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym używane przez Policję zostały dopuszczone do stosowania przez Główny Urząd Miar, który wydając decyzje zatwierdzenia typu zagwarantował, iż konstrukcja i ich metody pomiarowe spełniają wymagania techniczne i metrologiczne. Z uwagi na powyższe zespół nie dokonywał i nie zlecał badań w zakresie konstrukcji przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości, prawidłowości ich działania, czy też zgodności z wymogami metrologicznymi" - napisano w odpowiedzi na pytanie PAP.