Scania we współpracy z Caritas Polska aktywnie uczestniczy w pomocy powodzianom poprzez przekazanie ciągnika Scania Fleetline do transportu darów dla mieszkańców dotkniętych powodzią.

Już od początku czerwca pojazd Scanii wspiera Caritas przewożąc żywność, leki oraz środki czystości i sprzęt potrzebny do usuwania skutków powodzi docierając w rejon Krakowa, Sandomierza, Rzeszowa, Opola, Częstochowy oraz innych miejsc dotkniętych kataklizmem.