•  W ramach umowy, zawartej z Inspektoratem Uzbrojenia, powstanie 18 kompletów na bazie średnich ciężarówek Jelcz 442.32
  • Armia kupuje auta przystosowane do przetwarzania tzw. informacji niejawnych, czyli dokumentów opatrzonych klauzulami „Ściśle tajne”, „Cosmic top secret” czy „EU top secret”
  • Samochody zostaną przygotowane w wojskowych zakładach WZŁ nr 1 w Zegrzu.

Armia wyposaży się tzw. wysokomobilne elementy stanowiska dowodzenia. To nic innego jak samochody przystosowane do obsługi dowództwa oraz przetwarzania tzw. informacji niejawnych. Pracujący w nich żołnierze zyskają dostęp do tajnych dokumentów opatrzonych klauzulami „Ściśle tajne”, „Cosmic top secret” czy „EU top secret”. Wszystko w ramach funkcjonowania naszego wojska w strukturach NATO oraz Unii Europejskiej.

Samochody z tzw. kancelariami tajnymi RKT powstaną w polskich zakładach działających w obrębie ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Kontrakt trafił bowiem do wojskowych zakładów WZŁ nr 1 w Zegrzu. W ramach umowy, zawartej z Inspektoratem Uzbrojenia, powstanie 18 kompletów na bazie średnich ciężarówek Jelcz 442.32. Kabiny pojazdów przygotowano dla trzech osób – dwuosobowej załogi oraz jednego interesanta.

Na 18 ciężarówek ze specjalnym wyposażeniem oraz zestawem niezbędnych części zamiennych i pakietem szkoleń wojsko wyda 35,5 mln zł. Zgodnie z umową pojazdy mają trafić do jednostek w ciągu najbliższych dwóch lat.