Do dziewięciu oddziałów Straży Granicznej i dwóch ośrodków szkoleniowych trafi w sumie 70 samochodów osobowych oraz 43 mikrobusy. Auta osobowe mają być wykorzystywane przede wszystkim przez patrole SG oraz w działaniach związanych z ochroną przejść granicznych; większe samochody służyć będą np. do szybkiego przemieszczania się pododdziałów odwodowych i specjalnych.

Jak podała SG, zakup został sfinansowany m.in. ze środków przyznanych tej służbie w ramach programu modernizacji policji, SG, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017-2020.

Uroczystość przekazania tych pojazdów do użytkowania zorganizowana została w poniedziałek w Podlaskim Oddziale SG w Białymstoku.

Nowe samochody dla Straży Granicznej Foto: Straż Graniczna
Nowe samochody dla Straży Granicznej

"Dzisiaj jest ważny moment dla Straży Granicznej w całej Polsce, bo przekazujemy 113 nowych samochodów, zakupionych po to, aby straż graniczna mogła w sposób skuteczny, profesjonalny, właściwy wykonywać swoje zadania związane z ochroną granic, z działalnością, która ma zapewnić bezpieczeństwo na szlakach komunikacyjnych, która dotyczy legalności pobytu cudzoziemców w Polsce, ale i wszystkich tych innych działań, które ma przed sobą na co dzień ta formacja" - mówił uczestniczący w wydarzeniu wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Minister dodał, że ministerstwo realizuje program modernizacji służb mundurowych, którego budżet na cztery lata to 9, 2 mld zł. Zieliński mówił, że na straż graniczną przeznaczono 1,3 mld zł, gdzie oprócz podwyżek dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, pieniądze są przeznaczane na modernizację infrastruktury i sprzętu. Na to zapewniono z tej puli 840 mln zł.

Zieliński poinformował, że z tych pieniędzy, ale też z innych programów, zaplanowano zakup ponad 1 tys. samochodów dla SG. Dodał, że do tej pory udało się zakupić 606 nowych pojazdów (w tym 113 przekazanych w poniedziałek). Mówił też, że w ramach tego przedsięwzięcia ma być wymieniona w sumie 1/3 wszystkich pojazdów w tej służbie i dodał, że podobnie jest w policji, tam też ma być wymieniona 1/3 taboru. Podkreślił, że chodzi o to, aby służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo dysponowały nowoczesnym sprzętem.

Zastępca komendanta głównego Straży Granicznej płk Wioleta Gorzkowska mówiła, że wymiana floty samochodowej straży granicznej trwa już od kilkunastu miesięcy i - jak podkreśliła - nie byłaby możliwa bez środków z programu modernizacji. Mówiła, że do tej pory zainwestowano z tego programu pół mld zł. "Ustawa modernizacyjna pozwala nam wdrażać nowe rozwiązania technologiczne wspomagające proces kontroli granicznej i ochrony granicy państwowej" - powiedziała Gorzkowska. W jej ocenie, nowoczesne pojazdy wpłyną na szybkość jazdy, poprawią też jakość i komfort pracy funkcjonariuszy.

Jak podkreślił komendant podlaskiego oddziału SG płk Grzegorz Biziuk, w podlaskim oddziale w ciągu trzech ostatnich lat została wymieniona 1/3 pojazdów, w sumie do oddziału trafiły 93 nowe samochody. (PAP)