Rozporządzenie określa program szkolenia i warsztatów dla osób, które mają wykonywać szczegółowe kontrole techniczne oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia i warsztatów. Nowe przepisy wejdą w życie już 7 listopada 2019 r.

Kontrolę mają dotyczyć pojazdów wykonujących przewóz osób, tj. zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, oraz towaru, czyli pojazdów do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t. Do tego grona zalicza się także przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągniki kołowe użytkowane głównie na drogach publicznych do komercyjnego drogowego transportu towarów – mowa jest tu o pojazdach, w których maksymalna prędkość konstrukcyjna przekracza 40 km/h.

Nowe przepisy wymuszone były de facto przez unijną dyrektywę, którą wprowadzono w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska. Ustanawia ona wymogi minimalne mające zastosowanie do systemu drogowych kontroli technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się po terytorium państw członkowskich.