Okazuje się, że osoby, które straciły prawo jazdy za kierowanie pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu, mają szansę, by odzyskać odebrany dokument. Przypominamy przy tym, że samochodowe prawo jazdy policja może odebrać za kierowanie dowolnym pojazdem mechanicznym, także na wodzie lub w powietrzu. Jeśli już to nastąpi, można ubiegać się o przywrócenie uprawnień, ale pod pewnymi warunkami.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w swoim wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości przypomina o tym fakcie i dopina się, by tę mało znaną wiedzę rozpowszechnić. A jakie warunki trzeba spełnić, by odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów? Po pierwsze, zgodę musi wyrazić sąd. Po drugie, jeśli to nastąpi, można prowadzić wyłącznie pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową, która uniemożliwia uruchomienie samochodu po spożyciu alkoholu. RPO wspomina też, że przepis ten jest stosowany bardzo rzadko, a powodem jest jego nieznajomość.

Rzecznik cytuje przy tym kodeks karny wykonawczy. Zgodnie z art. 182a §1 Kkw, istnieje możliwość zmiany zakazu prowadzenia pojazdów, na zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej. Sąd może tej zmiany dokonać, gdy zakaz prowadzenia pojazdów był już wykonywany przez połowę orzeczonego okresu, a przypadku dożywotniego zakazu – po 10 latach. Sąd musi też uznać, że zachowanie sprawcy podczas wykonywania zakazu uzasadnia przekonanie, że gdy będzie on prowadzić samochód ze wspomnianą blokadą, nie będzie zagrażać bezpieczeństwu. Wówczas starosta może zwrócić prawo jazdy. Zmianę tę sąd może oczywiście w każdym momencie uchylić, zależnie od okoliczności.

Adam Bodnar zwraca uwagę, że wspomniana możliwość jest szczególnie istotna, gdy samochód jest środkiem utrzymania lub jedyną możliwością transportu.