Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 1627 km autostrad i 1574 km dróg ekspresowych. Najważniejsze szlaki turystycznych wypraw prowadzą tradycyjnie nad morze, w góry i na Mazury. Pomocnym narzędziem w planowaniu trasy przejazdu jest „Serwis dla Kierowców”, dostępny na stronie www.gddkia.gov.pl. W serwisie można znaleźć m. in.:

mapę warunków drogowych - http://www.gddkia.gov.pl/pl/21/mapa-warunkow-drogowych

mapę ograniczeń na przejściach granicznych - http://www.gddkia.gov.pl/pl/2436/Mapa-ograniczen-na-przejsciach-granicznych

Jeśli jednak w ostatniej chwili zmienimy trasę przejazdu lub mamy utrudniony dostęp do zasobów internetowych, zawsze możemy skorzystać z całodobowej ogólnopolskiej informacji drogowej GDDKiA – tel. 19 111. Pod tym numerem można uzyskać informacje o trasach przejazdu, bieżących utrudnieniach czy warunkach pogodowych. Jeśli jesteśmy już w drodze, pomocne w podróżowaniu są komunikaty wyświetlane na tablicach zmiennej treści, umieszczonych nad autostradami i drogami ekspresowymi.

Na bieżąco umieszczane są na nich informacje o zatorach, konieczności zjazdów czy o ograniczeniu prędkości dla zachowania płynności jazdy i bezpieczeństwa podróżowania.

Ograniczenia w ruchu dla ciężarówek

W czasie wakacji będą też obowiązywały czasowe ograniczania w ruchu dla pojazdów ciężkich. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton w terminach:

- od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć w szkołach:

- od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,

- od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,

- od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę,

oraz w dniach:

- 14 sierpnia 2017 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00,

- 15 sierpnia 2017 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00