Stołeczni urzędnicy wspólnie z policją i strażą graniczną kontrolują kierowców przewozów na aplikacje.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

"Od wiosny dostajemy bardzo niepokojące informacje dotyczące gwałtów i innych przestępstw na tle seksualnym w przewozach na aplikacje mobilne w Warszawie. Od razu zareagowaliśmy: sfinansowaliśmy i zorganizowaliśmy wspólne kontrole z policją, wysłaliśmy pisma do ministerstwa z rekomendacjami dotyczącymi zmiany w prawie i zrealizowaliśmy kampanię informacyjną w przestrzeni publicznej. Samorząd ma jednak ograniczone możliwości i narzędzia: tu potrzebna jest zdecydowana reakcja ustawodawcy i reakcja odpowiednich służb, przede wszystkim policji" – powiedziała wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Ratusz współpracuje też z Komendą Stołeczną Policji pr,owadząc kampanię społeczną "Bezpieczna taksówka". "Akcje informacyjne i kampanie są skierowane do użytkowników przejazdów, a więc potencjalnych ofiar, a musimy egzekwować zasadę: zero tolerancji dla sprawców" — dodała Aldona Machnowska-Góra.

Ostatnie kontrole zostały przeprowadzone 18 i 24 listopada. Uczestniczyli w nich policjanci i strażnicy graniczni. Łącznie przeprowadzono 122 kontrole, w wyniku czego stwierdzono, że 1 kierowca legitymował się fałszywym prawem jazdy, 8 kierowców nie miało uprawnień do kierowania pojazdami, 2 było po użyciu środków odurzających, jeden miał sądowym zakaz prowadzenia pojazdów, 24 nie spełniało wymagań ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób (np. brak licencji, brak badań lekarskich lub psychologicznych) oraz naruszyli przepisy prawa miejscowego (np. nieprawidłowe oznakowanie taksówki).

Od początku roku do 28 listopada 2022 r. sprawdzono 1390 kierowców. 53 kierowców legitymowało się fałszywym prawem jazdy, 90 kierowców nie miało uprawnień do kierowania pojazdami, 5 kierowców było nietrzeźwych, 4 po użyciu środków odurzających, 2 kierowców miało sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Odholowano 57 samochodów, 141 kierowców nie spełniało wymagań ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób (np. brak licencji), a 22 kierowców zatrzymała Straż Graniczna.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy przewozie osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą zabronione jest wykorzystywanie aplikacji mobilnych" — podkreślił ratusz. Przypomniał, że przewóz na "aplikację" mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający licencję "TAXI". "Wsiadając do taksówki, należy zwrócić uwagę czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem "TAXI" wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz pojazdu — w widocznym miejscu znajduje się specjalny identyfikator z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem)" — zaznaczyli warszawscy urzędnicy.

Przeczytaj także:

Autorka: Marta Stańczyk