Rzecznik prasowy GDDKiA Jan Krynicki poinformował, że podjęto decyzję o odstąpieniu od dwóch umów z firmą Salini z winy wykonawcy. Umowy te dotyczą dwóch odcinków, na których włoska firma dopuściła się wielomiesięcznych opóźnień. Pierwszy z nich to część obwodnicy Częstochowy, która miała być ukończona w połowie tego roku, drugi zaś to fragment trasy S3 w okolicach Polkowic - tu także pierwotna data ukończenia budowy nie została dotrzymana, a opóźnienie sięga dziewięciu miesięcy.

Droga S3 Foto: GDDKiA
Droga S3

Problem w tym, że mimo ponagleń ze strony GDDKiA, firma Salini po zakończeniu okresu zimowego nie podjęła prac w odpowiednią intensywnością. Inspektorzy GDDKiA nie odnotowali postępu prac, co nie tylko wykluczało nadrobienie zaległości, lecz również uniemożliwiało dotrzymanie i tak przesuniętych już terminów ukończenia budowy. Ponadto Włosi nie płacili swoim podwykonawcom.

Autostrada A1 Foto: GDDKiA
Autostrada A1

Rzecznik prasowy GDDKiA Jan Krynicki poinformował, iż odstąpiono od umowy, ponieważ mimo wielokrotnych wezwań, firma Salini nie realizowała prac na drodze S3 w okolicach Polkowic ani na obwodnicy Częstochowy. Krynicki zwrócił też uwagę, że wszyscy podwykonawcy włoskiego wykonawcy mogą być pewni, że otrzymają swoje wynagrodzenie. W tym celu GDDKiA uruchomi bankowe gwarancje firmy Salini.