Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach, gdzie średnio 9 osób dziennie ginie w wypadkach. Pod względem liczby ofiar wypadków drogowych, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, Polska od lat zajmuje niechlubne ostatnie miejsca rankingów. Sytuacja poprawia się, ale nie na tyle, żeby chociaż zbliżyć się do średniej europejskiej.

Przyczyny wypadków - konieczne zmiany w karaniu

Winę za to, zdaniem wielu ekspertów, ponosi między innymi stan dróg i w dużej mierze ich rodzaj – trasy dwupasmowe to wciąż ogromna mniejszość, przeważają drogi jednopasmowe, gdzie wiele wypadków ma miejsce przy manewrach wyprzedzania. Ale ofiar byłoby znacznie mniej, gdyby udało się ograniczyć prędkość uzyskiwaną przez kierowców na polskich drogach. Środkiem do osiągnięcia tego celu ma być zaostrzenie kar za przekroczenie prędkości.

Plagą polskich dróg są też pijani kierowcy, którzy doprowadzają, nierzadko w warunkach recydywy, prowadząc mimo orzeczonego sądownie zakazu, do tragicznych w skutkach zdarzeń. Pomóc w walce z tym zjawiskiem mają wprowadzane od 18 maja zmiany, o których poniżej.

Najwięcej na naszych drogach ginie pieszych. Z jednej strony rzadko dbają oni o to, by być widocznymi po zmroku (zmienić to ma wprowadzony niedawno obowiązek posiadania elementów odblaskowych w terenie niezabudowanym). Problemem jest także niedostateczna ilość chodników i szerokich poboczy, ale dużą winę ponoszą kierowcy, którzy szczególnie w terenie zabudowanym jeżdżą z prędkością daleko większą od dozwolonej.

Stracisz prawo jazdy za "prędkość"

W celu zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w terenach zabudowanych właśnie, od 18 maja wprowadzone w życie zostały nowe kary. Za jazdę w terenie zabudowanym z prędkością większą od dozwolonej o ponad 50 km/h kierowcy zostanie odebrane prawo jazdy. Straci je na trzy miesiące. Jak podaje policja, od północy uprawnienia zostały zatrzymane już wielu kierowcom, a pierwszym był mężczyzna jadący ul. Gdańską w Szczecinie z prędkością 124 km/h przy ograniczeniu do 70. Trzy kolejne osoby straciły na 3 miesiące uprawnienia za nocną jazdę po drogach Warszawy z prędkościami o ponad 70 km/h wyższymi od dozwolonych.

Wracając do tematu kar. W przypadku gdy przed upływem tego okresu (3 miesięcy) kierowca zostanie złapany na prowadzeniu samochodu, okres ten wydłuży się do 6 miesięcy. Jeśli i to nie powstrzyma przed dalszą jazdą przed upływem tego czasu, kierowca taki straci prawo jazdy i odzyska je dopiero po ponownym zdaniu egzaminu państwowego.

Prowadzenie samochodu mimo cofnięcia uprawnień dotychczas traktowane było jako wykroczenie i kary za to były rażąco niskie. Teraz to się zmienia. Podróż bez prawa jazdy, odebranego m.in. za rażące przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, traktowana jest jako przestępstwo i grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2.

Pijani kierowcy przestaną siać postrach?

Duże zmiany dotyczą kierowców, którzy zostali zatrzymani za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu). Osoby zatrzymane po raz pierwszy za jazdę w stanie nietrzeźwości będą mogły trafić do więzienia na 2 lata i stracić prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Do tego zapłacą nawiązkę w wysokości co najmniej 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, prawo jazdy zostanie odebrane dożywotnio, a nawiązka na rzecz Funduszu zostanie podniesiona do wysokości co najmniej 10 tys. złotych.

Ponieważ kierowcy z orzeczonym sądownie zakazem prowadzenia pojazdów wielokrotnie łapani byli na łamaniu tego zakazu, wprowadzono odpowiednią zmianę w kodeksie. Za takie przestępstwo grozi kara 3 lat więzienia.

Kolejną nowością jest wprowadzenie blokad alkoholowych, tzw. alkolocków. W samochodach osób starających się o przywrócenie uprawnień odebranych za jazdę w stanie nietrzeźwości obowiązkowo montowane będą takie właśnie urządzenia. Sprzężone ze stacyjką samochodu alkolocki nie pozwolą na uruchomienie pojazdu, gdy w wydychanym powietrzu będzie co najmniej 0,1 mg alkoholu na decymetr sześcienny. Montaż alkolocków, a tym samym ubieganie się o odzyskanie prawa jazdy, możliwe będzie po odbyciu co najmniej połowy orzeczonej sądownie kary zakazu prowadzenia pojazdów, a w przypadku dożywotniego odebrania uprawnień po co najmniej 10 latach.

Koniec wożenia nadliczbowych pasażerów

Wreszcie ostatnia zmiana, która wchodzi w życie 18 maja, ma pomóc w walce z przeładowanymi samochodami, zwłaszcza busami. Związana jest z przewozem o co najmniej dwie osoby więcej niż jest to zaznaczone w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Poza mandatem karnym, przewidzianym w obowiązujących już dziś przepisach, kierowcy zostanie zatrzymane prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Podobnie jak w przypadku przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, w razie przyłapania na prowadzeniu samochodu przed upływem tego okresu kara zostanie przedłużona do 6 miesięcy. W razie kolejnego zatrzymania kierowca straci uprawnienia i ich odzyskanie możliwe będzie dopiero po zdaniu egzaminu państwowego.

Młodzi kierowcy

Zmiany dotyczą także świeżo upieczonych kierowców, a najpoważniejszą karą może być cofnięcie przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. W myśl zmian, prawo jazdy straci osoba, która w okresie 2 lat od jego uzyskania dopuści się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowoduje wypadek drogowy, będzie kierować w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. przekroczy prędkość o ponad 30 km/h).

Rozwiązanie to będzie obowiązywało przejściowo do 3 stycznia 2016 r. Wobec świeżo upieczonych kierowców od 4 stycznia 2016 roku zostanie bowiem wprowadzony, zapowiadany od dawna, nadzór w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami.

Przewóz dzieci w fotelikach

Przypomnijmy (z kolei), że z dniem 15 maja w życie weszły nowe regulacje i kary dotyczące przewozu dzieci. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym przewiduje zakaz przewożenia dzieci do lat 3 pojazdami niewyposażonymi w pasy bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika bezpieczeństwa.

Następuje też zniesienie granicy wieku 12 lat dla obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach (lub innych urządzeniach zapewniających bezpieczeństwo). Pozostawiano natomiast ogólny wymóg przewożenia dzieci poniżej 150 cm wzrostu w foteliku zapewniającym bezpieczną jazdę. Z tym wyjątkiem, że dopuszczalne jest przewożenie - bez fotelika - dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, ale na tylnym siedzeniu i zapiętego pasami bezpieczeństwa.

Możliwe jest również przewożenie trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat w pasach bezpieczeństwa – bez fotelika – na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy dwoje dzieci znajduje się w fotelikach (na tylnym siedzeniu) i nie ma możliwości zainstalowania tam trzeciego fotelika, ze względu na ograniczoną szerokość pojazdu.

Jak wynika z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 88 proc. dzieci jest przewożonych w Polsce w fotelikach samochodowych lub przy użyciu innych zabezpieczeń. W porównaniu do badań z 2008 r. poziom ich stosowania wzrósł o ok. 4 proc.

Za przewożenie dzieci bez fotelika grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.

Krok w dobrą stronę

Czy wprowadzane zmiany poprawią bezpieczeństwo na polskich drogach? Na pewno są krokiem we właściwą stronę. Wszystko zależeć będzie od konsekwencji ze strony stróżów prawa. Bo na nic zdadzą się najsroższe nawet kary, kiedy nad kierowcami nie będzie wisieć widmo ich nieuchronności. A same zmiany to dobry krok. Jeśli uda się w ten sposób uratować choćby kilka osób, to znaczy, że warto.