1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy dokument wraz z załącznikami określa zasady uczestnictwa w próbach w formule ALT.

1.2 Nadzór nad przebiegiem w/w prób sprawuje osoba wskazana przez uczestników, która zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszych zasad. Jest jedyną władzą do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać podczas stosowania niniejszych zasad.

1.3 Wyznaczona osoba decyduje o dopuszczeniu lub wykluczeniu zawodnika bądź samochodu z ALT.

1.4 Podczas ALT nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

1.5 Obowiązkiem każdego kierowcy jest udowodnienie, że jego samochód odpowiada warunkom technicznym i bezpieczeństwa.

1.6 Wskazane jest posiadanie OC a kierowca musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

2. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICY

2.1 Do udziału w próbach ALT będą dopuszczeni kierowcy, którzy wypełnią i podpiszą odpowiednie dokumenty oraz dokonają wpłaty wpisowego.

3. PODZIAŁ NA KLASY

3.1 Obowiązuje następujący podział na klasy

A) klasa S-1600 - pojemność silnika do 1600cm3

B) klasa S-2000 - pojemność silnika do 2000cm3

C) klasa S-3500 - pojemność silnika do 3500cm3

D) klasa S-3500+ - pojemność silnika powyżej 3500cm3

3.2 W przypadku doładowania nominalna pojemność silnika zostanie pomnożona przez współczynnik 1,7 dla silników benzynowych i przez 1,5 dla silników diesla. Samochód zostanie zaliczony do klasy odpowiadającej fikcyjnej pojemności wynikającej z zastosowania współczynnika.

3.3 W przypadku gdy samochód posiada opony typ slick nie dopuszczone do ruchu drogowego, zostanie on przeniesiony do klasy wyżej. Nie dotyczy to samochodów przednionapędowych zaliczających się do klasy S-3500.

4. WARUNKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA

4.1 Samochód, którego konstrukcja pozwala sądzić, że mogłaby zagrażać bezpieczeństwu, może nie być dopuszczony do ALT.

4.2 Silnik musi pochodzić z samochodu danej marki i musi być zamontowany w tym samym miejscu, co w seryjnym samochodzie.

4.3 Silniki muszą być zasilane tylko paliwem dostarczanym z głównego zbiornika do układu zasilania.

4.4 Układ hamulcowy musi być układem dwuobwodowym uruchamianym tym samym pedałem i działający na wszystkie koła samochodu. Zezwala się na użycie części przeznaczonych do sportu samochodowego produkowanych przez uznanych producentów, których zastosowanie zapewni zwiększenie skuteczności i wydajności układu hamulcowego. Hamulec postojowy może być usunięty.

4.5 Koło zapasowe może być przewożone w samochodzie jedynie w miejscu przewidzianym konstrukcyjnie i musi być odpowiednio zamocowane. Na czas prób może być usunięte z pojazdu.

4.6 Samochody muszą posiadać osłonięte elementy wirujące. Nie mogą posiadać ostrych krawędzi na elementach nadwozia oraz muszą być wyposażone w zderzaki, które mogą być zamontowane przy pomocy "szybkich" zapięć. Zabrania się stosowania wzmocnień zderzaków. Wewnętrzne wzmocnienia zderzaków mogą być usunięte.

4.7 Żadna część samochodu nie może stykać się z podłożem, gdy powietrze z obydwu opon po jednej stronie samochodu jest spuszczone.

4.8 Wycieraczka może być dowolna ale przynajmniej jedna musi funkcjonować i oczyszczać część przedniej szyby znajdującej się bezpośrednio przed kierowcą.

4.9 Szyba przednia musi być wykonana ze szkła warstwowego (klejona) i być zatwierdzona do użytku zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Szyba przednia może być również wykonana z poliwęglanu lub innego materiału zatwierdzonego przez FIA. Pozostałe szyby mogą być zastąpione poliwęglanowymi. Dozwolone jest użycie szyb przyciemnianych i/lub folii przeciwodpryskowej dla szyb bocznych i tylnej pod warunkiem, że osoba znajdująca się w odległości pięciu metrów od samochodu będzie widzieć kierowcę i wnętrze samochodu.

4.10 Pneumatyczne podnośniki są dozwolone ale bez butli ze sprężonym powietrzem w samochodzie.

4.11 Wymiana lub dodanie nieseryjnych elementów takich jak maska, tylna klapa, tylne drzwi, spoilery (w tym poprawiające aerodynamikę) oraz zmiany zderzaków są dozwolone na wykonane z włókna szklanego, węglowego lub kevlaru. Powyższe elementy powinny mieć kształt zbliżony do seryjnego.

4.12 Przednie drzwi mogą zostać zastąpione przez drzwi wykonane z włókna szklanego, węglowego lub kevlaru tylko w przypadku gdy samochód wyposażony jest w klatkę bezpieczeństwa ze wzmocnieniami bocznymi (wzdłuż drzwi) po stronie kierowcy i pasażera. Drzwi muszą mieć kształt zbliżony do seryjnego.

4.13 Wewnętrzne materiały dźwiękochłonne mogą być usunięte. Wzmocnienia boczne w drzwiach mogą zostać usunięte tylko w przypadku gdy samochód wyposażony jest w klatkę bezpieczeństwa ze wzmocnieniami bocznymi (wzdłuż drzwi) po stronie kierowcy i pasażera. Dozwolona jest wymiana seryjnej tapicerki przednich drzwi na wykonaną z włókna szklanego, węglowego, kevlaru lub aluminium. Nowe elementy nie mogą posiadać ostrych krawędzi. Dozwolone jest usunięcie mechanizmów otwierających okna oraz zastąpienie zawiasów drzwi na zawiasy pozwalające na łatwe zdejmowanie drzwi.

4.14 Deska rozdzielcza musi być seryjna lub podobna do seryjnej i wykonana z włókna szklanego, węglowego, kevlaru lub aluminium. Nie mogą występować ostre krawędzie i musi być bezpieczna dla kierowcy i pasażera.

4.15 Samochód musi być wyposażony w lusterka zewnętrzne po obu stronach oraz lusterko wewnętrzne skierowane na tylną szybę.

4.16 Każdy akumulator musi być trwale zamocowany w miejscu mocowania fabrycznego a jeżeli został przeniesiony z oryginalnego miejsca to dodatkowo musi być umieszczony za płaszczyzną przednich foteli.

4.17 Światła stopu, mijania (jeżeli nie zostały usunięte) oraz kierunkowskazy muszą funkcjonować.

4.18 Dopuszcza się wymianę foteli na lżejsze ale bezpieczne dla kierowcy i pasażera.

4.19 Pasy bezpieczeństwa muszą być używane w konfiguracji i zgodnie z instrukcją producenta lub przepisami FIA. Pasy muszą być wymienione na nowe po każdym poważniejszym wypadku, a także w razie jakiegokolwiek uszkodzenia, przetarcia lub osłabienia. Muszą być wymienione również gdy metalowe części uległy wygięciu, deformacji lub korozji.

4.20 Każdy startujący samochód musi być wyposażony w gaśnicę.

4.21 W samochodzie nie mogą się znajdować luźne przedmioty zagrażające bezpieczeństwu.

4.22 Wymagany jest układ wydechowy, którego koniec znajduje się z tyłu lub boku pojazdu. Jeżeli koniec układu wydechowego znajduje się z boku to jego koniec musi być w odległości nie większej niż 50cm od tylnej osi pojazdu. Wyprowadzenie spalin z zaworów upustowych nie stanowi końca układu wydechowego. Końcowy element układu wydechowego musi znajdować się w odległości maksymalnie 20 cm od obrysu samochodu.

4.23 Dozwolone są modyfikacje silnika, skrzyni biegów, układu dolotowego i wydechowego, sterowania silnikiem i zawieszenia. Modyfikacje muszą być wykonane w taki sposób aby zapewniały bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestnikom.

5. PRZEBIEG PRÓB

5.1 Próba w formule ALT polega na przejechaniu wyznaczonego okrążenia toru.

5.2. Ilość prób będzie ustalona w zależności od ilości osób. Będzie się liczył najkrótszy czas osiągnięty podczas całego ALT.

5.3 Każde okrążenie rozpoczyna start lotny.

5.4 Dany kierowca może startować tym samym samochodem tylko w jednej klasie.

5.5 W jednej klasie dopuszcza się możliwość startu kilku kierowców jednym samochodem.

5.6 Ten sam kierowca może startować w różnych klasach pod warunkiem, że za każdym razem korzysta z innego samochodu.

5.7 Kierowca podczas przejazdu po torze musi mieć zapięty kask na głowie oraz zapięte pasy bezpieczeństwa. To samo dotyczy pasażera.

5.8 Jazda z pasażerem jest możliwa jeżeli kierowca otrzyma na to zgodę. Dodatkowym warunkiem na uzyskanie zgody jest wcześniejsze zaliczenie jednego ALT.

5.9 Zabronione jest przewożenie pasażerów na tylnych siedzeniach.

6 PUNKTACJA

6.1 Kierowcy którzy zajęli w klasie miejsca I-VIII, otrzymują następującą ilość punktów:

I miejsce - 10 pkt.

II miejsce - 8 pkt.

III miejsce - 6 pkt.

IV miejsce - 5 pkt.

V miejsce - 4 pkt.

VI miejsce - 3 pkt.

VII miejsce - 2 pkt.

VIII miejsce - 1 pkt.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie uczestników ALT - Akademii Bezpiecznej Jazdy

Ja niżej podpisany oświadczam, że w dniu dzisiejszym korzystam z toru wyścigowego na własną odpowiedzialność. Powyższe oświadczenie podpisuję świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia podczas przejazdów po w/w torze. Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie toru wyścigowego. Odpowiadam również za szkody wyrządzone tym osobom lub ich mieniu powstałe w wyniku mojej obecności na torze.

Zobowiązuję się do:

a) nie wyprzedzania na zakrętach, chyba że kierowca pojazdu wyprzedzanego da sygnał kierunkowskazem lewym (w zakręcie lewym) lub prawym (w zakręcie prawym), że taki manewr jest możliwy do wykonania przez kierowcę wyprzedzającego,

b) nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej,

c) umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej,

d) opuszczenia toru na żądanie wyznaczonej osoby,

e) ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z depo na tor,

f) zjazdu z toru po każdych ........ okrążeniach do depo.

Oświadczam również, że:

a) posiadam ważne prawo jazdy kategorii B,

b) posiadam kask (musi być zapięty na głowie podczas jazdy),

c) mam sprawny technicznie samochód, który jest wyposażony w gaśnicę,

d) jestem trzeźwy i w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywałem alkoholu i innych środków odurzających pod żadną postacią,

e) nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi,

f) będę miał włączone światła mijania podczas przejazdów (jeżeli nie zostały usunięte),

g) będę sygnalizował awarię światłami awaryjnymi,

h) usunę swój samochód z toru w przypadku jego awarii lub wypadku,

i) będę wykonywał polecenia osób porządkowych jeśli takie osoby będą się znajdowały na torze.

Więcej na stronach Stowarzyszenia Sprintu Samochodowego - www.sss.org.pl