Akcja jest związana z opublikowanym 10 czerwca przez Związek Dealerów Samochodów, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Polskiego Leasingu i Polską Izbę Motoryzacji raportem "Motoryzacja w Polsce. Analiza, propozycje rozwiązań prawnych i perspektywy rozwoju i propozycji zmian w polskim prawie", zawierającym propozycje zmian prawnych, których wprowadzenie ma stworzyć warunki do rozwoju rynku motoryzacyjnego w naszym kraju.

Raport zawiera cztery podstawowe propozycje:

1. Zmiany prawa umożliwiająca pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej

2. Zmiany prawa w zakresie zastąpienia przy zakupie samochodu podatku akcyzowego tzw. "podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych"

3. Zmiany prawa mające na celu uszczelnienie i usprawnienie systemu kontroli pojazdów

4. Zmiany prawa pozwalające na wprowadzenie i rozwój tzw. leasingu konsumenckiego.

W raporcie znalazły się także informacje na tematskutków proponowanych rozwiązań dla budżetu państwa, polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw oraz ich wpływ na ochronę środowiska i poprawę bezpieczeństwa drogowego, a także konkretne i szczegółowe propozycje zmian w ustawach i rozporządzeniach.

W swoim liście dealerzy podkreślają, że dzięki proponowanym zmianom uda się normalizować i rozwijać rynek motoryzacyjny, a tym samym zwiększać mobilność społeczeństwa oraz ograniczać na polskich drogach ilość wypadków wynikających ze stanu technicznego pojazdów.

Dowodzą również, że dzięki proponowanym zmianom uda się nie tylko utrzymać, ale i zwiększyć liczbę miejsc pracy w salonach sprzedaży i serwisach motoryzacyjnych, które stanowią tak ważną rolę dla rozwoju lokalnych społeczności, zatrudniając obecnie blisko 40 tys. pracowników.