Ryzyko pogorszenia koniunktury oceniane jest na podstawie rosnących stóp procentowych, niekorzystnych umów kredytowych i spadku wartości samochodów. Zmiany te mogą zachwiać płynnością w wymianie samochodów na nowe. Widać też wyraźnie, że mniej samochodów jest złomowanych. Jeszcze 10 lat temu każdego roku z dróg znikało ok. 13-14 milionów samochodów. Obecnie liczba ta spadła do 11 milionów. Wyniki wskazują, że prognozy amerykańskiego rynku na ten rok mogą być przeszacowane, a dealerzy zostaną z nowymi samochodami, których nie będą mogli sprzedać.

Oczywiście do takich prognoz trzeba podchodzić ze zdrowym dystansem, ale doświadczenia jakie przyniósł światowy kryzys finansowy każą dmuchać na zimne.