Pierwsze miasta i organizacje pozarządowe zareagowały już na nowelizację Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zmienia ona m.in. przepisy dotyczące funkcjonowania stref czystego transportu (SCT), czego bezpośrednim następstwem jest projekt rozporządzenia określający wzór nalepki identyfikacyjnej dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy. Obecny projekt przewiduje tworzenie indywidualnych nalepek dla każdej strefy, co może doprowadzić do sytuacji, w której jeżdżący po całej Polsce kierowcy musieliby naklejać na szyby kilka czy nawet kilkanaście nalepek.

Aby wyeliminować takie ryzyko, Unia Metropolii Polskich (UMP), Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Alarm Smogowy (PAS) zgłosiły uwagi do wspomnianego projektu i zaproponowały wdrożenie uniwersalnego wzoru nalepki. Ta pozwalałaby kierowcom wjeżdżać do różnych SCT w całej Polsce bez konieczności uzyskiwania indywidualnej naklejki dla każdej z nich.

"Przygotowaliśmy bardzo przejrzystą i nawiązującą bezpośrednio do rozwiązań innych państw Unii Europejskiej grafikę, która ma charakter ponadlokalny. Obecna propozycja Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbiega od rozwiązań z innych państw UE, do czego powinniśmy dążyć jako państwo członkowskie" — powiedział Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi, który w pracach nad SCT reprezentuje Unię Metropolii Polskich.

PSPA, UMP, GZM i PAS proponują, aby oprócz numeru rejestracyjnego, umożliwiającego łatwą i jednoznaczną identyfikację pojazdu, na nalepce znalazła się również cyfra (w skali od 1 do 6) określająca klasę normy emisji spalin EURO spełnianej przez dany pojazd. Ponadto autorzy projektu chcieliby zróżnicować kształt nalepek.

Według projektu nalepki uprawniające do wjazdu do SCT mogłyby mieć różny kształt w zależności od rodzaju napędu Foto: PSPA
Według projektu nalepki uprawniające do wjazdu do SCT mogłyby mieć różny kształt w zależności od rodzaju napędu

"W oparciu o oznakowania przyjęte w Unii Europejskiej proponujemy zastosowanie dla silników benzynowych i innych napędów niewykorzystujących oleju napędowego nalepki okrągłej, a dla silników Diesla — nalepki kwadratowej. Naszym zdaniem celowe jest również zastosowanie dodatkowej nalepki sześciokątnej w kolorze ciemnej zieleni pozwalającej identyfikować pojazdy dopuszczone decyzją Rady Miasta (np. dla mieszkańców z obszaru strefy). Nalepka ta powinna zawierać poza innymi wymaganymi elementami również datę ważności związaną z zakończeniem możliwości wjazdu do strefy" — wyjaśnia Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Projekt wzoru nalepek uprawniających do wjazdu do strefy czystego transportu Foto: PSPA
Projekt wzoru nalepek uprawniających do wjazdu do strefy czystego transportu

Projektodawcy chcieliby również, aby zróżnicować kolor nalepki w zależności od spełnianej przez pojazd normy Euro. I tak w przypadku normy Euro 1 byłby to kolor szary, Euro 2 — fioletowy, Euro 3 — czerwony, Euro 4 — pomarańczowy, Euro 5 — żółty, zaś Euro 6 — zielony.