W skład kolumny McPhersona wchodzi tylko jeden wahacz poprzeczny. Konstrukcja ta rozwiązuje problemy związane z napędzaniem przednich kół, które przecież także skręcają. Dzięki połączeniu kolumny resorującej ze zwrotnicą koła możliwe jest doprowadzenie napędu w taki sposób, by przegub napędowy nie kolidował z elementami zawieszenia.