Jazda po alkoholu - winne są mity

Na drugi dzień po zakrapianej imprezie wiele osób ocenia swoją trzeźwość na podstawie samopoczucia. Wydaje im się, że wszystko jest w porządku, podczas gdy w ich krwi krąży jeszcze spora ilość alkoholu. Z kolei osoby na kacu, choć czują się fatalnie, wynik podczas badania mogą mieć bliski zeru.

W tym przypadku nie sposób podać uniwersalnej receptury na to, w jakim czasie po piciu alkoholu można bezpiecznie wsiąść za kółko. Co prawda, przyjmuje się, że organizm człowieka spala 0,12- 0,15 promila na godzinę, jednak w praktyce różnie z tym bywa. Wiele zależy od wagi, stanu zdrowia oraz tego, czy jesteśmy wypoczęci, czy wyczerpani po ciężkiej pracy. Jak widać, zmiennych jest na tyle dużo, że trudno wyrokować, jak szybko organizm oczyści się całkowicie z alkoholu, zatem korzystanie z wszelkiego rodzaju kalkulatorów obliczających stężenie alkoholu we krwi (m.in. alkomaty online) mija się z celem.

Podobnie z dużą rezerwą należy podchodzić do wskazań tanich podręcznych alkomatów. W tym przypadku poziom błędu może być naprawdę wysoki, zwłaszcza w urządzeniach nieprawidłowo używanych lub od dawna niekalibrowanych.

Kolejnym mitem jest twierdzenie, że picie pod tłusty posiłek ogranicza poziom alkoholu we krwi. Prawda jest taka, że wchłania się on wolniej i przez to dłużej utrzymuje się w organizmie.

Przed jazdą lepiej się upewnić

Jak widać, czas, po jakim organizm pozbywa się alkoholu z krwi, może być trudny do ustalenia. Przyjmuje się, że minimalny okres, po jakim można wsiąść do auta po spożyciu trunków, to 24 godziny, ale w przypadku wątpliwości zawsze bezpieczniej jest skontrolować to na sprawdzonym alkomacie lub na policji.

Stan po spożyciu alkoholu

Kierowca prowadzący pojazd mechaniczny przy zawartości alkoholu w organizmie, która wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5‰, popełnia wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń. Jeśli tuż przed jazdą wypijemy alkohol, ale w chwili kontroli wynik mieści się w granicach normy, to policjant wykona kolejne pomiary - jeżeli stężenie będzie wzrastało, nie unikniemy kary, mimo że przy pierwszym badaniu wynik nie przekraczał dopuszczalnych granic!

Stan nietrzeźwości

Prowadzenie auta w przypadku, kiedy zawartość alkoholu przekracza 0,5‰, jest już przestępstwem i podlega karze na podstawie art. 178a kodeksu karnego.

Kara to: grzywna w wysokości od 50 zł do 5000 zł, utrata uprawnień lub prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat, kara aresztu od 5 do 30 dni (stosuje się ją stosunkowo rzadko).

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych - określa się ich liczbę (od 10 do maksymalnie 540) oraz wysokość jednej stawki (od 10 do nawet 2000 zł). Jej wysokość ustala sąd, biorąc pod uwagę m.in. zarobki i sytuację rodzinną sprawcy.

Utrata uprawnień na czas od roku do 10 lat lub nawet dożywotnio w przypadku spowodowania wypadku z ofiarami.

Kara więzienia do lat 2 (recydywistom grozi do 5 lat, a osobom, które spowodowały wypadek - nawet do 10 lat).

Kiedy narażasz się na stratę prawa jazdy?

Po wypiciu alkoholu lepiej trzymać się z dala od auta - nawet zaparkowanego. Choć w świetle prawa wykroczenie lub przestępstwo (w zależności od stężenia alkoholu we krwi) popełniają kierowcy prowadzący pojazd, to jednak zdarzały się przypadki, kiedy kierowcy spożywający trunki wyskokowe za kierownicą stojącego auta byli oskarżani o jazdę pod wpływem alkoholu. Można oczywiście przed sądem próbować udowodnić swoje racje, ale nie jest to łatwe, zatem lepiej unikać takich sytuacji.

Kierowca może być ukarany za prowadzenie auta nie tylko na drogach publicznych, ale też na drogach wewnętrznych, w strefach zamieszkania i innych miejscach, w których odbywa się ruch ogólnodostępny, np. parkingi pod marketami i centrami handlowymi. Z wyroków sądów wynika jednak, że przestępstwem nie jest poruszanie się pod wpływem alkoholu po własnej działce, łące, sadzie lub drodze prywatnej, która dostępna jest wyłącznie dla określonego, wąskiego grona osób.

Przestępstwem jest też prowadzenie auta pod wpływem środków odurzających (narkotyków). W tym przypadku nie określa się dozwolonego stężenia takich substancji, a podczas badań sprawdzane jest wyłącznie to, czy narkotyk znajduje się w organizmie. Trzeba pamiętać, że badania takie mogą wykazać obecność zabronionych środków nawet wiele dni po ich zażyciu.

Dopuszczalne stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu można przekroczyć po zjedzeniu batonika z dodatkiem alkoholu lub zażyciu niektórych leków. W tym przypadku należy poinformować o tym policjantów i poprosić o wykonanie pomiaru po odczekaniu 10-15 minut.

Konsekwencje jazdy po alkoholu mogą być znacznie większe!

Prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu (jeśli przekroczymy dopuszczalne normy), nie tylko ryzykujemy grzywnę i zatrzymanie prawa jazdy - konsekwencje mogą być znacznie większe.

Brak odszkodowania. Każdy kierowca, który spowoduje kolizję, znajdując się w stanie po spożyciu lub w stanie nietrzeźwości, może zapomnieć o odszkodowaniu z polisy autocasco. W takich przypadkach ubezpieczyciel nie ponosi odpowedzialności za spowodowane przez kierowcę szkody.

Za szkody innych zapłacimy z własnej kieszeni. Brak odszkodowania z polisy autocasco po poważnych wypadkach nie jest najbardziej dotkliwą karą dla kierowcy prowadzącego "na podwójnym gazie". Bardziej kosztowne może okazać się pokrycie szkód osób pokrzywdzonych. Podobnie jak polisa AC, także obowiązkowe ubezpieczenie OC nie pokryje strat wyrządzonych przez pijanego kierowcę. Trzeba być świadomym, że w sytuacji, kiedy w wypadku ktoś zostanie poważnie ranny lub zginie, kwoty odszkodowania mogą sięgnąć setek tysięcy złotych. Zazwyczaj w takich przypadkach sądy orzekają karę bezwzględnego pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Opel Astra II na polskich drogach: ujawniamy jego wady oraz zalety