Natomiast olej silnikowy wraz z filtrem oleju wymieniamy co 15 000 km.