Z drogą, z którą się łączy, tworzy skrzyżowanie, gdzie obowiązują ogólne zasady pierwszeństwa, chyba że zostały zmienione znakiem drogowym, zwykle A-7 "ustąp pierwszeństwa", co dość często się zdarza. Jeżeli znaku nie umieszczono, stosuje się tzw. zasadę prawej strony.Znak D-5 występuje niekiedy ze znakiem "początek drogi wewnętrznej". W takim przypadku wyjazd z niej jest włączaniem się do ruchu, lecz nie wynika to z tego, że droga nie ma przejazdu, lecz z charakteru drogi wewnętrznej, która jest drogą niepubliczną otwartą do ruchu publicznego. Jednak nie ma statusu takiej drogi i formalnie nie tworzy skrzyżowania z drogą publiczną.