W Polsce wyróżniamy dwa stany, które mogą prowadzić do konfliktu z prawem. Pierwszy z nich to prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, za który sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Drugim możliwym stanem jest stan nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Nietrzeźwy kierowca musi liczyć się z możliwością orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów na okres od roku do lat 15.

W trakcie kontroli drogowej, trzeźwość kierowców policjanci badają przy pomocy analizatorów wydechu, czyli alkomatów. Pierwsze badanie odbywa się zwykle przy pomocy alkomatu przenośnego. W przypadku wyniku wskazującego na osiągnięcie lub przekroczenie dopuszczalnej granicy 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza, badanie powtarzane jest na alkomacie stacjonarnym zapewniającym utrwalenie wyniku pomiarowego na odpowiednim wydruku. Tego rodzaju analizatory wydechu znajdują się często na wyposażeniu radiowozu i można je wykonać na miejscu kontroli. Kontrolowany kierowca poddawany jest trzem badaniom. Sprawdzana jest w ten sposób tendencja pomiarowa, czy jest ona wzrostowa czy spadkowa. Zapisywany jest również czas, jaki upłynął pomiędzy poszczególnymi badaniami.

W sytuacji, gdy badanie przeprowadzone stacjonarnym alkomatem wykaże, że kierując pojazdem znajdujemy się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, możemy być pewni, że policjanci zatrzymają nam prawo jazdy i nie pozwolą na kontynuowanie jazdy. Na nic zdadzą się nasze protesty oraz groźby.

W takiej sytuacji najlepiej zachować spokój i w miarę możliwości poprosić kogoś o pomoc w odstawieniu samochodu. Warto również dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wynikami badań. Jeśli żaden z wyników nie przekracza dolnej dopuszczalnej granicy 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza, możemy liczyć na to, że nawet w razie wszczęcia przeciwko nam postępowania nie zostanie wobec nas orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. To wszystko dzięki temu, że wykorzystywane przez polską policję analizatory wydechu cechuje tzw. niepewność pomiarowa, która powinna być interpretowana na naszą korzyść.

Niepewność pomiarowa wskazuje nam z jaką dokładnością dane urządzenie dokonuje pomiaru. Jej wartość podawana jest przez producenta w tzw. świadectwie wzorcowania. Dla przykładu dla wykorzystywanego przez policję analizatora wydechu Alco-sensor IV CM niepewność pomiarowa wynosi 0,01 mg/l. Przekładając ją na wartość graniczną 0,1 mg/l możliwe są dwa wyniki jakie prowadzący postępowanie oraz sąd powinien wziąć pod uwagę tj.: 0,09 mg/l albo 0,11 mg/l. Przy braku innych dowodów, pod uwagę powinna być wzięta korzystniejsza dla obwinionego wartość 0,09 mg/l, nie będąca nawet stanem po użyciu alkoholu. Ustalenie to powinno z kolei prowadzić do uniewinnienia kierującego.

Jaki z tego wniosek? W trakcie kontroli pomiarowej zachowajmy spokój, a jeśli wynik jest wynikiem granicznym nie poddawajmy się częstej presji ze strony funkcjonariuszy policji przyznania się do winy. Sprawdźmy na spokojnie wyniki wszystkich badań, markę oraz typ wykorzystanego do badania analizatora wydechu, a także świadectwo jego wzorcowania i wskazaną w nim wartość niepewności pomiarowej. Dane te pozwolą nam na dokonanie własnej oceny sytuacji oraz będą niezbędne, gdybyśmy chcieli skonsultować naszą sprawę z prawnikiem.