• Od 2013 r. w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Unijna reforma sprawiła, że te dokumenty bezterminowe stały się tylko z nazwy - wymiana dokumentów czeka wszystkich kierowców
 • Koszt wymiany prawa jazdy wynosi obecnie 100 zł. Trzeba też posiadać aktualne badania lekarskie, które kosztują około 200 zł. Na szczęście w przypadku wymiany prawa jazdy w związku z obowiązkiem określonym w Ustawie o kierujących pojazdami, dodatkowych badań lekarskich przechodzić nie trzeba

Z czego wynika nadchodzący obowiązek wymiany prawa jazdy? Zapisano to w ustawie, a konkretnie w art. 124 ustawy o kierujących pojazdami.

W pkt 1 czytamy:

Wymiana prawa jazdy. Jak wymienić prawo jazdy?

Obecnie prawo jazdy trzeba wymienić, jeśli:

 • zmieniło się imię lub nazwisko,
 • nasze prawo jazdy straciło ważność (w przypadku praw jazdy, które mają już okres ważności),
 • któraś z kategorii prawa jazdy straciła ważność.

Co trzeba przygotować, czyli jakie dokumenty posiadać, by wymienić prawo jazdy?

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • aktualne zdjęcie,
 • potwierdzenie opłaty za prawo jazdy,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport albo kartę pobytu – jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • obecnie posiadane prawo jazdy,
 • orzeczenie lekarskie.

Dokumenty składa się w urzędzie miasta, w którym się mieszka, w urzędzie dzielnicy (dotyczy mieszkańców Warszawy) lub w starostwie powiatu. Można je zanieść osobiście lub wysłać pocztą.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy — kiedy i kogo czeka?

Ten, kto posiada bezterminowe prawo jazdy, też będzie zmuszony wymienić obecnie posiadany dokument. Inaczej jednak niż w przypadku wymiany dokumentu, który stracił ważność, posiadacze bezterminowych praw jazdy nie będą musieli dostarczać zaświadczenia lekarskiego. Jedynym kosztem, który poniosą podczas wymiany, będzie zatem opłata administracyjna w wysokości 100 zł. Kiedy będą dokonywane wymiany bezterminowych praw jazdy. To również określono w przytaczanej wcześniej ustawie o kierujących pojazdami. W art. 124 pkt 4 czytamy:

Ładowanie formularza...