W masie obowiązków, jakie czekająnas każdego dnia, nietrudno przegapić termin okresowego badania technicznego czy zapomnieć o wypowiedzeniu umowy OC z odpowiednim wyprzedzeniem. Przypominamy, ile czasu macie na najważniejsze czynności urzędowe. Warto zapamiętać te wymagania, gdyż zazwyczaj niedotrzymanie terminu wiąże się z dodatkowymi kłopotami, a nawet karami finansowymi. Za brak badania grozi mandat, a w przypadku zbyt późnego wypowiedzenia OC.

  • Zmiana ubezpieczyciela - Umowę ubezpieczenia OC wypowiadamy najpóźniej na dzień przed jej końcem. Natomiast po zakupie auta nowy wlaściciel może zakończyć umowę ubezpieczeniową zawartą przez porzednika w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu.Podatek od kupna auta - Na zapłacenie podatku od zakupu auta (2 proc. wartości pojazdu) mamy 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Zazwyczaj strony umawiają się, że zrobi to kupujący.Przerejestrowanie pojazdu - Wniosek o rejestrację samochodu nowy właściciel musi złożyć osobiście w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania w terminie 30 dni od zakupu.Zgłoszenie szkody - Na zgłoszenie roszczeń z tytułu polisy OC poszkodowany ma 3 lata od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia (jednak nie później niż 10 lat od chwili zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę). W przypadku polisy AC termin zgłoszenia jest ustalany indywidualnie przez ubezpieczyciela.Badanie techniczne - Auto o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, przyczepa (o dmc jak wyżej) oraz motocykl muszą trafić na badanie przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, następnie – przed upływem 2 lat od pierwszego badania, a potem zawsze przed upływem roku.Punkty karne - Punkty karne, które trafiają na konto kierowcy, przedawniają się po roku od popełnienia wykroczenia. Trzeba pamiętać, że odmowa przyjęcia mandatu nie odwlecze w czasie wpisania punktów do ewidencji. Dokonywany jest wtedy wpis tymczasowy, co oznacza, że do momentu rozstrzygnięcia przez sąd rejonowy o winie sprawcy punkty przypisuje się na konto kierowcy, ale nie są one aktywne.Mandat karny - Na wpłacenie grzywny z tytułu mandatu karnego kredytowanego kierowca ma 7 dni od jego przyjęcia. Wpłaty można dokonać w urzędzie pocztowym lub za pomocą przelewu bankowego. W tym samym terminie można także odwołać się od mandatu, ale tylko w przypadku, gdy kara została nałożona za czyn niebędący czynem zabronionym w rozumieniu kodeksu wykroczeń.