• Na rondzie, w zależności od tego, którym zjazdem zamierzamy je opuścić, kierunkowskazu używamy, gdy już znajdujemy się na rondzie albo jeszcze przed wjazdem na nie
 • Użycie kierunkowskazu na rondzie ma za celu informowanie w czytelny sposób innych kierowców, którym zjazdem zamierzamy opuścić rondo
 • Na małych, szybko pokonywanych rondach użycie prawego kierunkowskazu we właściwym momencie bywa dość trudne
 • Na skrzyżowaniach z pierwszeństwem łamanym nie trzeba sygnalizować zamiaru jazdy na wprost, nawet jeśli jazda na wprost wiąże się z opuszczeniem drogi z pierwszeństwem
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

O tym, jak używać kierunkowskazów, mówi jeden przepis Kodeksu drogowego, który dotyczy zarówno jazdy po rondzie, przejeżdżania przez skrzyżowanie z tzw. pierwszeństwem łamanym, a także każdej innej sytuacji:

Z czego wynika wprost, iż sygnalizowanie kierunkowskazem można podzielić na trzy fazy:

 • "Zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar" — a zatem sygnalizujemy zamiar, a nie fakt wykonania manewru, który jest już w trakcie — włączamy kierunkowskaz przed wykonaniem manewru, aby ostrzec, a lepiej powiedzieć: poinformować innych o manewrze, który chcemy wykonać.
 • Zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu — a zatem sygnalizujemy nie tylko zamiar skrętu np. na skrzyżowaniu, ale też zamiar zmiany pasa. Kierunkowskaz pozostaje włączony podczas wykonywania manewru.
 • "Zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru" — gdy zmieniliśmy pas ruchu albo skręciliśmy na skrzyżowaniu — w tym momencie niezwłocznie, czyli natychmiast wyłączamy kierunkowskaz.

Kierunkowskaz na rondzie — kierunkowskaz przed opuszczeniem ronda albo... przed wjazdem na nie

Wszystko zależy od tego, którym wjazdem zamierzamy opuścić rondo: jeśli pierwszym, to prawy kierunkowskaz powinniśmy włączyć już podczas zbliżania się do ronda — a zatem przed wjazdem na nie, a wszystko to zgodnie z zasadą: "zawczasu i wyraźnie". Jeśli rondo zamierzamy opuścić drugim albo kolejnym zjazdem, prawy kierunkowskaz włączamy w chwili, gdy mijamy zjazd poprzedzający ten, którym zamierzamy opuścić rondo. Ponadto:

 • Na rondzie wielopasmowym kierunkowskazu używamy także do sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu, ten zaś możemy zmienić w dowolnym momencie — jeśli pozwalają na to znaki poziome.
 • Lewy kierunkowskaz, używany przez niektórych kierowców do sygnalizowania zamiaru kontynuacji jazdy po rondzie, nie jest obowiązkowy, co potwierdzone zostało licznymi wyrokami sądowymi. Lewy kierunkowskaz — jeśli nie wprowadza innych kierowców w błąd i czytelnie informuje ich o naszych zamiarach — jest jednak dopuszczalny.
 • Włączenie kierunkowskazu przed zmianą pasa ruchu na rondzie nie oznacza, że "nabywamy pierwszeństwo". Zawsze, zmieniając pas ruchu, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które znajdują się na pasie, na który zamierzamy wjechać.

Kierunkowskaz i tzw. pierwszeństwo łamane

Bez względu na przebieg drogi z pierwszeństwem pokazany na znaku, należy używać kierunkowskazów - przed skrętem w lewo lub przed skrętem w prawo. Foto: Auto Świat
Bez względu na przebieg drogi z pierwszeństwem pokazany na znaku, należy używać kierunkowskazów - przed skrętem w lewo lub przed skrętem w prawo.

Nie zawsze droga z pierwszeństwem prowadzi przez skrzyżowanie na wprost — bywa, że droga z pierwszeństwem skręca — wtedy przebieg drogi z pierwszeństwem pokazany jest na znakach przed wlotami na skrzyżowanie. Drogi na skrzyżowaniu mogą rozchodzić się pod różnymi kątami, niekoniecznie pod kątem prostym. A jak ma się pierwszeństwo "łamane" do obowiązku użycia kierunkowskazów? Otóż przebieg drogi z pierwszeństwem nie ma żadnego wpływu na obowiązek sygnalizowania zmian kierunku ruchu! A zatem:

 • Jeśli na skrzyżowaniu z "pierwszeństwem łamanym" masz zamiar skręcić, zamiar swój sygnalizuj kierunkowskazem — nawet jeśli skręcając, podążasz drogą z pierwszeństwem.
 • Jeśli na skrzyżowaniu z "pierwszeństwem łamanym" masz zamiar jechać na wprost, nie używaj kierunkowskazu, nawet jeśli opuszczasz drogę z pierwszeństwem.
 • Jeśli drogi na skrzyżowaniu rozchodzą się pod kątem innym niż prosty, o użyciu kierunkowskazu musi decydować zdrowy rozsądek: postępujemy tak, aby nasze zamiary były czytelne dla innych — czyli żeby było dla innych jasne, w którą stronę zamierzamy jechać.