• Mandaty idą w górę! Policjant na drodze będzie mógł wystawić mandat na kwotę nawet 6 tys. zł
 • Nowy maksymalny mandat (przy zbiegu wykroczeń) jest wyższy niż dotychczasowa kara, którą za wykroczenie mógł nałożyć sąd
 • Nowe przepisy zawierają uregulowania, które mają zniechęcić do odmowy przyjęcia mandatu
 • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Nowy rok, niestety, nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Rząd wprawdzie ogłasza kolejne działania mające złagodzić efekty nasilającej się inflacji, ale wielu ekonomistów twierdzi, że to działania przypominające gaszenie ognia benzyną. W drugiej połowie grudnia pojawiły się informacje o tak drastycznych podwyżkach cen energii, że wszelkie rządowe "tarcze" raczej nie wystarczą, żeby nie odbiły się one na kosztach życia i funkcjonowania firm.

Kierowców martwią jednak też inne kwestie – przede wszystkim drastyczne podwyższenie kar za wykroczenia drogowe. 10 grudnia 2021 r. prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym, po której wielu kierowców ze strachem będzie wsiadało do aut – tak dużej podwyżki kar za wykroczenia drogowe nie było jeszcze nigdy! Oczywiście, wyższe kary mają służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach. A że do budżetu wpadnie przy okazji kilkaset milionów... W przypadku pandemii COVID-19, która pod koniec 2021 r. w ciągu niespełna tygodnia kosztowała życie tylu ludzi, ilu rocznie ginie w wypadkach drogowych, determinacja rządu do podejmowani działań jest jakby mniejsza.

Wysokie kary minimalne. Koniec z pouczeniami?

W przypadku wielu wykroczeń wprowadzono bardzo wysokie kary minimalne, zmieniają się też zasady naliczania punktów karnych. Mandat wystawiony za wykroczenie przez policjanta na drodze będzie wynosić od 1 stycznia 2022 r. do 5 tys. zł lub 6 tys. zł przy zbiegu wykroczeń (dotychczas taki był limit grzywny za wykroczenie nakładanej przez sąd), a sądy będą mogły nakładać na sprawców wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji kary do 30 tys. zł!

Punkty karne na dwa lata albo i jeszcze dłużej

Co do liczby punktów karnych przyznawanych za poszczególne wykroczenia to będą one wyższe, a do tego pozostaną na koncie kierowcy co najmniej dwa razy dłużej. "Co najmniej dwa razy dłużej" oznacza, że termin wygaśnięcia ważności punktów karnych ma biec nie od chwili popełnienia wykroczenia, lecz od momentu zapłacenia kary pieniężnej. To sygnał, że nie warto odmawiać przyjęcia mandatu i korzystać z prawa do sądu: jeśli przegrasz, to wyrok zapadnie za rok, a może i później. Wtedy twoje punkty karne przedawnią się po trzech latach albo i później... Uwaga: z powodu problemów technicznych ta zasada ma obowiązywać dopiero od września, na razie termin przedawnienia punktów ma wynosić równe dwa lata.

Również z poślizgiem wejdą w życie podwójne kary dla "drogowych recydywistów": rząd potrzebuje czasu na dostosowanie wykorzystywanych przez policję systemów teleinformatycznych do nowej sytuacji prawnej – na razie policjant nie wiedziałby, że komuś należy się mandat w podwyższonej wysokości. Na tej samej zasadzie z opóźnieniem wejdzie w życie zasada, że ubezpieczyciel będzie miał wgląd w historię naszych mandatów.

Mandat karny Foto: Piotr Czypionka / Auto Świat
Mandat karny

Koniec kursów obniżających stan konta punktowego

Zła wiadomość jest taka, że od 1 stycznia 2022 r. znika możliwość zmniejszenia liczby punktów zapisanych na koncie przez odbycie dobrowolnego odpłatnego szkolenia – dotychczas co pół roku można było w ten sposób "zdjąć" z konta 6 pkt karnych pod warunkiem, że nie doszło do przekroczenia dopuszczalnego limitu punktów. To oznacza, że łatwiej będzie stracić prawo jazdy "za punkty".

O punktach karnych dowiedzą się ubezpieczyciele

Informacje o stanie konta, na którym zapisywane są punkty karne za wykroczenia, będą udostępniane ubezpieczycielom oraz będą mogły być wykorzystywane do wyliczania ryzyka ubezpieczeniowego i określania wysokości składek. Kolekcjonerzy punktów karnych zapłacą – przynajmniej u niektórych ubezpieczycieli – więcej. Pewni ubezpieczyciele z kolei będą mieć szansę na przejęcie klientów, którzy zbierają mandaty (część z nich, co oczywiste, ma "czystą" historię ubezpieczeniową).

Ostrzejsze kary za manipulowanie przy tachografach

W znowelizowanych przepisach przewidziano, że w przypadku stwierdzenia manipulacji przy wskazaniach tachografu, jazdy z odłączonym tachografem, ale też np. używania kilku wykresówek lub cudzej wykresówki, poza grzywną kierowcy karani też będą zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące! To dotkliwa kara, bo dla większości kierowców ciężarówek przełoży się ona na utratę dochodów rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Za jazdę mimo zatrzymania prawa jazdy grożą jeszcze dotkliwsze kary.

Nowy taryfikator punktów karnych - każde z tych wykroczeń kosztuje aż 15 punktów

Tym, co obok znacznie wyższych mandatów najbardziej stresuje kierowców, są zmiany w naliczaniu punktów. Dopuszczalny limit pozostaje bez zmian (24 punkty, 20 punktów w przypadku początkujących kierowców), ale liczby punktów przypisanych do konkretnych wykroczeń gwałtownie rosną, a w dodatku punkty będą się przedawniały nie po roku, ale po dwóch latach, i to nie od chwili przyjęcia mandatu, lecz od momentu opłacenia kary. Aż do 12 wykroczeń przypisano po 15 punktów karnych! Oto te najsurowiej karane wykroczenia:

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 •  omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 •  nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 •  niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 •  niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 •  niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 •  naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi;
 •  przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym;
 •  przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym;
 •  kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 •  kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Nowy taryfikator mandatów - maksymalnie 5 tys. zł

Mandaty karne też znacząco podrożeją: maksymalny mandat za pojedyncze wykroczenie to 5 tys. zł – to 10 razy więcej niż obecnie!

Nowy taryfikator mandatów 2022. Kary za wybrane wykroczenia
Wykroczenie wysokość mandatu
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h nie mniej niż 800 zł
Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu przez prowadzącego pojazd mechaniczny od 500 zł 
Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu (przez pieszego) do 500 złotych lub kara nagany
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 1500 zł
Niezatrzymanie pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej 1500 zł
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych 1500 zł
Ignorowanie zakazu wyprzedzania nie mniej niż 1000 zł
Naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych 1500 zł
Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka) nie mniej niż 2500 zł
Niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu nie mniej niż 2500 zł
Objeżdżanie opuszczonych zapór nie mniej niż 2000 zł lub areszt, lub kara ograniczenia wolności
Wjazd na przejazd kolejowy, gdy brak możliwości zjazdu po drugiej stronie nie mniej niż 2000 zł
Prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia nie mniej niż 1000 zł
Prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu nie mniej niż 1000 zł
Niewskazanie, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie do 8000 zł

Uwaga! W przypadku najpoważniejszych wykroczeń, w razie popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat od prawomocnego ukarania za takie samo wykroczenie, kara grzywny nakładana będzie w wysokości nie niższej niż dwukrotność minimalnej kary (kiedy już państwo upora się ze stworzeniem odpowiedniego systemu informatycznego, w którym funkcjonariusze będą to mogli sprawdzić).