• Najwięcej problemów przysparza i pieszym, i rowerzystom znak typu "dwa w jednym": na jednej tarczy mieści się znak mówiący o drodze dla pieszych i drodze dla rowerów
  • Znak C-13/C-16 może mieć podział poziomy albo pionowy – ten podział nie jest jednak przypadkowy

Są drogi dla pieszych, są drogi dla rowerów, ale są też drogi służące jednocześnie i pieszym, i rowerzystom – w każdym wypadku zasady ruchu na drodze są nieco inne. O tym, z jaką drogą mamy do czynienia, mówią znaki, jednak dwa z nich są zbyt podobne do siebie i zarówno piesi jak i rowerzyści nie widzą różnicy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Rowerzysta na drodze dla pieszych: tylko wyjątkowo

Znak drogowy C-16 – droga dla pieszych Foto: archiwum
Znak drogowy C-16 – droga dla pieszych

Nie budzi wątpliwości, że na drodze dla pieszych – zwłaszcza odpowiednio oznakowanej – rowerzysta może być jedynie okazjonalnym gościem, obowiązuje go więc szereg ograniczeń:

Kolizja pieszego z rowerzystą na drodze dla pieszych co do zasady wynika z winy rowerzysty.

Pieszy na drodze dla rowerów: też tylko wyjątkowo

Znak drogowy C-13 "droga dla rowerów" Foto: archiwum
Znak drogowy C-13 "droga dla rowerów"

Na drodze dla rowerów "rządzą" rowerzyści, osoby na hulajnogach, urządzeniach transportu osobistego, itp. Piesi mogą korzystać z drogi dla rowerów tylko wyjątkowo:

Warto też wiedzieć, że ograniczeń dla pieszych związanych z drogami rowerowymi jest więcej: pieszy, przechodząc przez taką drogę poza przejściem dla pieszych, ma obowiązek iść prostopadle do kierunku drogi, ma ustępować pierwszeństwa rowerzystom, nie wolno mu korzystać z telefonu, itp. Kolizja pieszego z rowerem na drodze dla rowerów co do zasady wynika z winy pieszego.

Dwa znaki w jednym – C-13 i C-16 na jednej tarczy. Podział ma znaczenie

Znaki C-13 (droga dla rowerów) i C-16 (droga dla pieszych) mogą występować łącznie, na jednym znaku, który jednak ma dwie wersje: z podziałem pionowym oraz z podziałem poziomym. Znaczenie tych znaków – w zależności od tego, czy linia podziału przebiega poziomo czy pionowo – jest różne. To ważne o tyle, że przesądza o pierwszeństwie na takiej drodze pomiędzy pieszymi i rowerzystami.

Znaki C-13/C-16 z podziałem poziomym: o co chodzi?

Znak C-13/C16 z podziałem poziomym – droga dla pieszych i rowerów Foto: archiwum
Znak C-13/C16 z podziałem poziomym – droga dla pieszych i rowerów

Taki znak mówi, że droga przeznaczona jest dla pieszych i kierujących rowerami. Obowiązuje na niej kilka zasad:

  • rowerzyści mają korzystać z tej drogi, a zatem nie powinni jechać po jezdni wzdłuż drogi dla pieszych i rowerów
  • i rowerzyści, i piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi dla pieszych i rowerów
  • rowerzystów nie obowiązuje ograniczenie prędkości takie jak np. na drodze dla pieszych
  • I najważniejsze: pierwszeństwo na takiej drodze mają piesi:

Znaki C-13/C-16 z podziałem pionowym: o co chodzi?

Znak C-13/C-16 z podziałem pionowym: droga dla pieszych obok drogi dla rowerów Foto: archiwum
Znak C-13/C-16 z podziałem pionowym: droga dla pieszych obok drogi dla rowerów

Taki znak mówi, że obok siebie biegną dwie drogi: droga dla pieszych i droga dla rowerów. Ten znak występuje w dwóch wersjach (w zależności od tego, po której stronie biegnie droga dla rowerów).

Co ważne, w takim układzie dróg i piesi, i rowerzyści powinni trzymać się swojej strony i "na swojej stronie" mają pierwszeństwo, co bywa szczególnie problematyczne dla pieszych: nie mają oni prawa spacerować po drodze dla rowerów, przekraczać powinni ją pod kątem prostym, ustępując pierwszeństwa rowerom, itp.