• Policjanci po raz kolejny mają wyłapywać samochody zatruwające środowisko
  • Większość kontroli będzie się odbywała „na oko”
  • Jeśli samochód zanieczyszcza środowisko, policjant zatrzyma jego dowód rejestracyjny i wystawi mandat, na badanie kontrolne auto powinno trafić na lawecie

Zgodnie z komunikatem Komendy Głównej Policji, ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod kryptonimem SMOG są skierowana przeciwko pojazdom, których „stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin”. Mówiąc wprost, policjanci mają wyłapywać z dróg te auta, które ewidentnie dymią, bo tak naprawdę, to policja nie dysponuje sprzętem pozwalającym na drodze sprawdzić, czy np. z auta wycięty został filtr cząstek stałych, albo czy nie zaślepiono zaworu EGR. Większość patroli poziom emisji spalin będzie prawdopodobnie oceniała „na oko”, bo dymomierze nie są wcale powszechnym wyposażeniem policji.

Droga lekcja ekologii

Policyjna akcja ma mieć też charakter edukacyjny – KGP informuje, że funkcjonariusze „będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również zasługa niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.” Dla niektórych kierowców takie lekcje mogą okazać się naprawdę drogie i nieprzyjemne.

Co może zrobić policja?

Zgodnie z taryfikatorem mandatów, używanie w obszarze zabudowanym pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin karane jest mandatem w wysokości 300 zł. Warto też wiedzieć, że w przypadku, kiedy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, to pojazd ten może być usunięty z drogi na koszt właściciela. Jeśli policjant stwierdzi lub ma uzasadnione przypuszczenie, że pojazd narusza wymagania dotyczące ochrony środowiska, to ma on obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny auta. Uwaga! W takim przypadku funkcjonariusz nie może wydać pokwitowania dopuszczającego korzystanie z pojazdu przez określony czas, tak jak ma to miejsce w przypadku, kiedy np. okaże się, że samochód nie ma ważnego przeglądy (pokwitowanie ważne nawet do 7 dni, w zależności od decyzji funkcjonariusza). Warunkiem odzyskania dowodu rejestracyjnego jest wykonanie badania pojazdu na uprawnionej stacji kontroli pojazdów, na którą auto powinno trafić na lawecie!

Badanie emisji spalin
Badanie emisji spalin

Czy to samochody powodują smog?

W polskich realiach samochody nie są wcale największym źródłem zanieczyszczeń przyczyniających się do powstawania smogu. Znacznie groźniejsza jest tzw. niska emisja związana z paleniem w piecach niskiej jakości paliwami stałymi (węglem, mokrym drewnem, śmieciami) – w warunkach zimowych to często nawet 90 proc. zanieczyszczeń! W godzinach szczytu stężenie toksyn w powietrzu bywa w wielu miejscowościach niższe, niż np. nad ranem czy późnym wieczorem, kiedy mieszkańcy intensywnie palą w piecach. Spaliny z samochodów to tylko „wisienka na torcie”. Ciekawostka: równolegle z policyjną akcją SMOG, strażnicy miejscy i gminni w wielu miejscowościach prowadzą też działania kontrolne, coraz częściej wykorzystując do tego drony pobierające próbki dymu wydostającego się z kominów domów.

Policyjna akcja "Smog"
Policyjna akcja "Smog"