Sprzedajesz używane auto – zachowaj ostrożność!

Nie tylko sprzedający auta bywają nieuczciwi – czasem ofiarą cwaniaka pada osoba sprzedająca używany samochód. Chcesz uniknąć kłopotów? Sprawdź, komu sprzedajesz. To, że dostajesz prawdziwe pieniądze, nie znaczy, że niczym nie ryzykujesz. Sprzedawca powinien okazać dowód osobisty, dane w dowodzie powinny zgadzać się z danymi kupującego zawartymi w umowie kupna-sprzedaży samochodu. Zabezpiecz jeden egzemplarz umowy nie wyrzucaj go, przyda się, gdy np. dostaniesz wezwanie od służb fotoradarowych.

Niezwłocznie po sprzedaży samochodu zgłoś ten fakt w wydziale komunikacji. To nic nie kosztuje, zwykle nie trzeba też czekać w kolejce. Zaświadczenia z wydziału komunikacji należy pilnować tak samo jak umowy kupna-sprzedaży samochodu. Jeśli okaże się np., że ktoś na nasze nazwisko wykupił polisę OC i narozrabiał za pomocą samochodu, którego według CEPiK-u jesteśmy właścicielem, będziemy mogli uniknąć kłopotów.

Pisząc umowę kupna-sprzedaży, zastanów się dobrze, czy nie masz nic do ukrycia. Jeśli nie wiesz, czy samochód jest naprawdę bezwypadkowy, nie pisz tego w ogłoszeniu, a tym bardziej na umowie. Sprzedajesz auto w marnym stanie zadbaj o to, by w umowie był zapis o ograniczeniu praw kupującego z tytułu rękojmi.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - co w niej zawrzeć?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu nie musi być drukowana, można ją napisać odręcznie na kawałku papieru, musi natomiast być czytelna. Umowy kupna-sprzedaży piszemy z reguły w dwóch egzemplarzach, co nie znaczy, że wizualnie muszą być identyczne - wystarczy, że są jednobrzmiące. Na każdym z egzemplarzy muszą się znaleźć podpisy obu stron umowy lub ich przedstawicieli – jeśli mają upoważnienia. Pamiętaj aby były w niej następujące dane:

  • Dane sprzedającego - muszą pozwolić na identyfikację osoby. Nie jest konieczne podawanie NIP-u, wystarczy PESEL. Wpisujemy adres zameldowania. Jeśli auto sprzedaje osoba, na którą zarejestrowany jest samochód, adres powinien być zgodny z danymi w dowodzie rejestracyjnym.
  • Dane kupującego - uwagi te same co w przypadku sprzedawcy: wpisujemy adres zameldowania lub zamieszkania, nr. dokumentu tożsamości oraz PESEL. Mając te dane, będziemy w stanie podać organom ścigania w razie potrzeby wiarygodne dane identyfikujące osobę.
  • Dane pojazdu - dane mają pozwolić na identyfikację pojazdu, więc teoretycznie wystarczy marka, model, numer nadwozia lub numer rejestracyjny. W praktyce wydziały komunikacji domagają się także wpisania rocznika auta i nie ma powodu, by tego odmawiać. Z uwagi na interes nabywcy warto wpisać przebieg (lub stan licznika).
  • Kwota transakcji - kwota, za którą kupujemy/sprzedajemy samochód, to absolutnie niezbędny wpis bez tego umowa jest nieważna! Jednocześnie umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać informację o sposobie rozliczenia: czy jest to przelew (przyszły lub już wykonany), czy też sprzedawca kwituje odbiór gotówki.
  • Odpowiedzialność za wady - wpis o zapoznaniu się ze stanem pojazdu absolutnie nie wyklucza odpowiedzialności sprzedającego za wady specjalnie ukryte. Jeśli nie wykluczymy w umowie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, będzie on mógł także dochodzić roszczeń za inne poważne wady.
  • Podpisy - nie muszą być czytelne, podpis to podpis. Jeżeli po którejś ze stron występuje więcej niż jedna osoba, powinny być podpisy wszystkich uczestników, chyba, że np. jedna z osób ma upoważnienie współwłaściciela do podpisania umowy w jego imieniu.