• Na zgłoszenie zbycia, nabycia czy darowizny pojazdu mamy 30 dni od podpisania umowy
  • Za niedotrzymanie terminu grozi kara administracyjna w wysokości do 1000 zł
  • Obowiązku można dopełnić poprzez internetowy serwis gov.pl. Na stronę logujemy się przy użyciu profilu zaufanego

Do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy kupna sprzedaży albo darowizny samochodu - tyle czasu mają obie strony (kupujący, sprzedawca, darczyńca czy obdarowany) na powiadomienie urzędu o dokonanej transakcji. Kto zapomni musi liczyć się z karą finansową. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że kara może sięgnąć nawet 1000 zł.

Obowiązek powiadomienia urzędu można spełnić bez wychodzenia z domu. Nie trzeba bowiem wybierać się do wydziału komunikacji. Wystarczy usiąść przed komputerem z dostępem do Internetu oraz przygotować komplet danych (marka i model pojazdu, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny, dane o zbywcy lub nabywcy, skan lub zdjęcie umowy). Potrzebny będzie tzw. profil zaufany, który można łatwo założyć za pośrednictwem banku (także w trybie online). Zobacz, jak łatwo i szybko założyć profil zaufany.

Zgłoszenie krok po kroku

Sama procedura zgłoszenia nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy odwiedzić stronę www.gov.pl i po zalogowaniu z użyciem profilu zaufanego wybrać sekcję „Usługi dla obywatela”, a następnie „Kierowcy i pojazdy”. Z listy dostępnych usług wybieramy zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu i klikamy „Wyślij zgłoszenie”. Pozostaje jeszcze wypełnić internetowy formularz oraz dołączyć skan (a jeśli w domu nie mamy skanera, to wówczas wystarczy zdjęcie).

Docelowo wypełnienie formularza będzie jeszcze bardziej uproszczone niż obecnie. Marek Zagórski, minister cyfryzacji, zapowiada bowiem kolejne zmiany: „Zależy nam, aby nasza e-usługa była jeszcze bardziej intuicyjna. Pracujemy nad jej zintegrowaniem z usługą Mój Pojazd. Po wprowadzeniu tych zmian kierowcy nie będą musieli wpisywać większości danych, które będą pojawiały się automatycznie”.

Bardzo ważne jest odpowiednie zaadresowanie formularzu zgłoszenia. Podpisany wniosek (podpisany profilem zaufanym) powinien zostać wysłany do tego wydziału komunikacji w którym zarejestrowano pojazd. Zależnie od lokalizacji może to być urząd dzielnicy, urząd miasta czy starostwo powiatowe.

Po wysłaniu dokumentów otrzymamy elektroniczne potwierdzenie UPP (urzędowe poświadczenie przedłożenia). Znajdziemy go w skrzynce pocztowej znajdującej się na koncie Mój Gov.