• Od 1 lipca kierowcy nie poniosą już opłat ewidencyjnych podczas rejestracji pojazdu, badania technicznego, etc. Nie oznacza to oczywiście, że np. za badania techniczne nic nie zapłacimy. Szczegóły w artykule.
 • Zmianą, na którą kierowcy czekali najdłużej, jest ta dotycząca praw jazdy i słynnej opłaty w wysokości 50 gr, przez której niewniesienie teoretycznie można było zostać ukaranym grzywną w wysokości 30 tys. zł.
 • W sobotę zmienią się też zasady dotyczące punktów karnych.
 • Więcej informacji ważnych dla kierowców znajdziesz na stronie głównej Autoświat.pl.

Zmiany przepisów dla kierowców od 1 lipca. Koniec opłat ewidencyjnych

Zacznijmy od opłat. Od 1 lipca zniesione zostaną opłaty ewidencyjne, które kierowcy wnoszą przy okazji:

 • rejestracji pojazdu, odbioru dowodu rejestracyjnego, wydania tablic rejestracyjnych,
 • wymiany bezterminowego prawa jazdy,
 • pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic,
 • przeprowadzenie badania technicznego i odczyt stanu drogomierza po jego wymianie.

Nie oznacza to oczywiście, że od soboty zarejestrowanie pojazdu czy wykonanie badania technicznego będzie darmowe. Nowe przepisy znoszą jedynie opłaty ewidencyjne, które są składową całej opłaty za daną usługę. Mowa o kwotach rzędu... 0,5-1 zł. Tak, w kieszeniach kierowców zostanie kilka złotych, ale w jednym przypadku 50 groszy znaczy bardzo wiele.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Mowa o opłacie ponoszonej przez kierowców, którzy czasowo stracili prawo jazdy, np. za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Od 2020 r. policjanci nie zabierają za to dokumentu, a jedynie robią notatkę w systemie CEK, co dla kierowcy oznacza czasową utratę uprawnień.

Po upływie trzech miesięcy kierowca cieszył się ich odzyskaniem, choć nie powinien, jeśli zapomniał uiścić opłatę ewidencyjną w wysokości 50 gr. Czyli de facto, choć fizycznie nikt prawa jazdy nie odebrał, to kierowca był zobowiązany do opłacenia 50 gr za zwrot prawa jazdy... Zapominalscy narażali się tym samym na grzywnę w wysokości 30 tys. zł — zgodnie z przepisami uznawano, że uprawnienia nie zostały przywrócone, bo nie uiszczono opłaty ewidencyjnej, a zatem ci kierowcy, którzy prowadzili auto, wsiadali za kółko, nie posiadając do tego prawa. Od soboty ten absurdalny przepis przestanie istnieć, dlatego można uznać, że to niezwykle ważne dla kierowców 50 gr.

Na część zmian, które wejdą w życie w najbliższą sobotę, wielu kierowców czekało od kilku lat Foto: DarSzach / Shutterstock
Na część zmian, które wejdą w życie w najbliższą sobotę, wielu kierowców czekało od kilku lat

Ważna uwaga: póki co kierowcy nie będą mogli cieszyć się z automatycznego przyznania uprawnień po upływie trzech miesięcy od ich zawieszenia. Wciąż będzie trzeba składać stosowny wniosek w urzędzie o zwrot prawa jazdy.

Punkty karne. Od 1 lipca ważne zmiany

Początkowo zmiany w przepisach o ruchu drogowym w ogóle nie miały dotyczyć punktów karnych. Nowelizacja doprecyzowywała kwestie związane z opłatami ewidencyjnymi i skupiała się wokół poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z aplikacji do przewozu osób. Niespodziewanie w Sejmie do nowych przepisów dorzucono kwestie związane z punktami karnymi. I to one wzbudzają najwięcej kontrowersji.

Jak Kancelaria Prezydenta RP komentuje zmiany w przepisach dotyczących punktów karnych? W komunikacie czytamy:

 • (...) Ustawa nowelizuje także art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku, a nie jak dotychczas - z upływem dwóch lat - "dotychczas", czyli od połowy września ubiegłego roku. Nowe przepisy w tym zakresie to tak naprawdę powrót do przepisów obowiązujących w Polsce od wielu lat.
 • (...) W art. 8 ustawy zmieniono ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej zmiany, osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki policji zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą - czyli wracają kursy redukujące punkty karne, ale nie będzie można ich odbywać online. Każdy kierowca będzie mógł co rok pozbyć się 12 punktów karnych (6 punktów co 6 miesięcy).

"Wrzutka" - jak nazywa zmiany w prawie dotyczące punktów karnych specjalistyczny serwis prawodrogowe.pl - zacznie obowiązywać 1 lipca tego roku. Kontrowersje wokół zmian wywołane są tym, że nowe propozycje w niektórych kwestiach cofają nas do tego, z czym mieliśmy do czynienia przed 17 września 2022 r., kiedy to wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych.

Są jednak rzeczy, które pozostaną po staremu. Mowa o samym taryfikatorze, który od września jest znacznie bardziej surowy niż wcześniej. Za co grożą największe kary i jak są wysokie?

Taryfikator punktów karnych nie zmieni się. Poniżej lista wykroczeń, które są karane największą liczbą punktów karnych. Foto: Auto Świat
Taryfikator punktów karnych nie zmieni się. Poniżej lista wykroczeń, które są karane największą liczbą punktów karnych.

Taryfikator punktów karnych bez zmian. Za co największe kary?

Od września ubiegłego roku wyszczególniono 12 wykroczeń, za które można otrzymać 15 punktów karnych. Warto przypomnieć, że przekroczenie sumy 24 wiąże się z utratą prawa jazdy. Osoby, które mają prawo jazdy krócej niż rok, mają ten limit zmniejszony do 20.

Za co można dziś (i po 1 lipca też) dostać 15 punktów karnych?

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu;
 • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym;
 • niezatrzymanie się do kontroli;
 • kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających;
 • kierowanie po spożyciu alkoholu;
 • ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych;
 • przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h;
 • wyprzedzanie na przejeździe rowerowym;
 • nieustąpienie pierwszeństwa osobie z niepełnosprawnością, która używa specjalnego znaku.