Według GDDKiA na liczącym 100 m odcinku nowej drogi nastąpiło osiadanie nasypów i obniżenie poziomu jezdni o ok. 20 cm. Usterkę wykryto podczas kontroli jakości prac, jeszcze przed odbiorem inwestycji. Naprawy na własny koszt musiał dokonać wykonawca - konsorcjum firm Strabag i Hermann Kirchner.

To ostatni nieczynny jeszcze fragment nowej drogi ekspresowej S-7 między Pasłękiem a Miłomłynem. Pozostałe prace budowlane zakończyły się w lipcu, a od kilkunastu dni ruch samochodów odbywa się tam po obu jezdniach.

Inwestycja kosztowała ponad 1 mld zł. Poza budową dwujezdniowej drogi ekspresowej obejmowała budowę dróg gospodarczych i serwisowych, trzech węzłów (Pasłęk Południe, Marzewo, Małdyty), obiektów umożliwiających przejazd pod drogą S7 oraz przygotowanie terenu pod miejsca obsługi podróżnych.

Wcześniej w standardzie drogi ekspresowej w woj. warmińsko-mazurskim wykonano ponad 4 km obwodnicy Elbląga (2007 rok) oraz 14 km na odcinku Elbląg - Pasłęk (2011 rok).

Standard ten uzyska w listopadzie br. również ponad 31-km odcinek trasy od Olsztynka do Nidzicy. Otwarcie tej drogi zapowiadano na początek lipca. Prace opóźniły się jednak z powodu badań archeologicznych w miejscu odkrycia dawnego niemieckiego obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein z czasów II wojny światowej.

Z ponad miesięcznym opóźnieniem oddano do użytku pod koniec lipca nową obwodnicę Ełku. Budowa trasy o długości 5 km trwała od grudnia 2010 i kosztowała 130 mln zł. Początek obwodnicy znajduje się ok. 300 m przed mostem między jeziorami Ełk i Sunowo, jej koniec zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ulicą Kolonia.

W maju miała zakończyć się budowa obwodnicy Olecka. Wykonawca wystąpił jednak o przedłużenie do grudnia 2012 r. terminu, ze względu na problemy związane z warunkami geotechnicznymi przy budowie wiaduktu o długości 150 m.