Tragedia z udziałem polskich kierowców, którzy za nic mieli prawidła obowiązujące w ruchu drogowym, stała się kolejnym tematem do ogólnonarodowej dyskusji na Słowacji. Głos w niej zabrali nie tylko przedstawiciele najważniejszych w tym kraju mediów, ale również politycy. Wniosek jest jeden – trzeba zaostrzyć przepisy i radykalnie zwiększyć kary.

Obecnie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym słowackie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności do 5 lat, co zdaniem większości nie jest dostateczną sankcją dla kierowcy, który i tak zwykle opuszcza więzienie przed czasem. Zdaniem Słowaków trzeba zatem to zmienić, co jednak ze względu na proces legislacyjny nie stanie się od razu.

Tymczasem słowacka policja zamierza zwiększyć swoją aktywność na drogach i wyłapywać kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów. Dotyczy to przede wszystkim przekraczania prędkości w terenie zabudowanym oraz na drogach lokalnych, lecz również na trasach szybkiego ruchu.

Obecnie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 20 km/h zapłacimy mandat 50 euro. Jeśli jednak pojedziemy za szybko aż o 60 km/h (w terenie zabudowanym o 50 km/h) to kara wyniesie 800 euro. W przypadku zakwalifikowania czynu do postępowania administracyjnego grozi nam także zatrzymanie prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat oraz kara grzywny do 1000 euro.

Surowe kary obowiązują w przypadku stwierdzenia przez policję jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Za to czeka kara do 1300 euro.

Tabela kar za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na Słowacji

Teren zabudowany Poza terenem zabudowanym Postępowanie administracyjne Mandat karny
o 20 km/h o 30 km/h do 100 € do 50 €
o 21 do 50 km/h o 31 do 60 km/h od  150 € do 600 € od 30 € do 400 €
o ponad 50 km/h o ponad 60 km/h od 500 € do 1000 € + zakaz prowadzenia pojazdów 6 miesięcy do 3 lat od 250 € do 800 €

Słowacka policja teraz szczególnie będzie zwracać uwagę na polskich kierowców, którzy jak się okazuje, nagminnie nie przestrzegają obowiązujących w tym kraju przepisów.