Peugeot 807 V6 ST Pullman – luksus dla wybrednych kierowców (z Archiwum Auto Świata)

Peugeot 807 V6 ST Pullman speł­ni ocze­ki­wa­nia naj­wy­bred­niej­szych. Nie ma istotnych wad technicznych, poza tym jest prze­stron­ne, bez­piecz­ne, luk­su­so­wo wy­po­sa­żo­ne i ma dy­na­micz­ny silnik. Ba­rie­rą mo­że być tyl­ko wysoka ce­na. Test zamieszczony w „Auto Świecie" w 2004 roku.

Katalog Samochodów Auto Świat