Teoretycznie powinny być do siebie bardzo podobne. Ale nasze porównanie pokazuje... Że jest odwrotnie!