• Według przedstawicieli branży egzaminator I stopnia powinien zarabiać 16 -19 tys. zł
  • Pogarsza się kondycja finansowa Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD)
  • Renata Bielecka, wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, twierdzi, że każda złotówka zostawiana w WORD oglądana jest kilka razy
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

W pierwszym kwartale tego roku tylko cztery województwa mogą pochwalić się niewielkim dodatnim wynikiem z działalności WORD-ów. Pozostałe odnotowały ujemny rezultat finansowy. W skali całej Polski jest to prawie minus 5 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku ten wynik wynosił około minus 3 mln zł.

Jak twierdzi Renata Bielecka w rozmowie z prawodrogowe.pl, sytuacja WORD-ów z roku na rok się pogarsza. Według niej działania wojenne w Ukrainie, czy pandemia koronawirusa zdecydowanie nie napawają optymizmem. Niektóre WORD-y mają niewielkie zasoby finansowe, odłożone w latach poprzednich, ale duża część nie ma żadnych oszczędności.

Nie ma mowy o spadku jakości pracy

Bez podwyżek opłat za egzaminy, przy obecnie rosnących kosztach – zdaniem Bieleckiej – nie ma mowy o dobrej kondycji finansowej WORD. Pogarszająca się sytuacja ośrodków, jak twierdzi wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD i dyrektor WORD w Lublinie, doprowadzi do tego, że mniejsze ośrodki nie będą w stanie się utrzymać.

Podkreśla ona także, że WORD-y ponoszą koszty, niezależnie od ilości osób egzaminowanych osób. Należą do nich choćby: paliwo, koszty zakupu, naprawy i utrzymania pojazdów egzaminacyjnych, utrzymanie i naprawy placów manewrowych, remonty budynków czy zużycie materiałów oraz amortyzacja i oczywiście wynagrodzenia.

Niskie stawki opłat za egzamin

Zdaniem Renaty Bieleckiej, egzaminator I stopnia (czyli ten, który posiada uprawnienia do egzaminowania wszystkich kategorii prawa jazdy), powinien zarabiać na poziomie 16-19 tys. zł. Dlaczego tyle? "Ponieważ we wrześniu egzaminatorzy z najwyższym stażem pracy przekraczali limit 30-krotności w opłacaniu składek na ZUS. Dzisiaj, aby osiągnąć taki poziom, trzeba zarabiać tyle, ile wymieniłam powyżej. A jaki jest stan obecny? Na dzień dzisiejszy te zarobki są o prawie połowę niższe" – tłumaczy Renata Bielecka.

Przyznaje ona także, że mimo trudnej sytuacji – obowiązujące niskie stawki opłat za egzamin i wysokie koszty utrzymania WORD wraz z jego oddziałami oraz ODTJ – branża chce utrzymać stabilność finansową. Renata Bielecka zapewnia również, że każda złotówka zostawiana w WORD oglądana jest kilka razy.