Amortyzatory hydrauliczne wszystkich producentów działają w oparciu o takie same zjawiska fizyczne. Produkty różnych wytwórców nie są jednak identyczne. Różnice tkwią zwykle w  konstrukcji wspomnianych zaworów czy uszczelnień. Istotne jest też z jakich materiałów i przy pomocy jakich technologii wykonano poszczególne elementy. Wszystkie te szczegóły wpływają na trzy najistotniejsze dla użytkownika parametry, czyli skuteczność tłumienia drgań, trwałość i cenę amortyzatora.

Jednym z wiodących producentów elementów zawieszenia jest firma TRW. W jej fabrykach powstają zarówno części przeznaczone na pierwszy montaż (OE), jak i te przeznaczone na rynek wtórny. Te drugie posiadają oczywiście jakość taką jak części przeznaczone na pierwszy montaż.

W amortyzatorach TRW stosuje się obecnie technologię zwaną +3. Obejmuje ona następujące innowacyjne rozwiązania:

1. Pierścień tłoka wykonany z PTFE. Powstaje on w wyniku pokrycia tłoka warstwą PTFE. Materiał ten posiada niski współczynnik tarcia, dużą odporność na zmienne temperatury i ciśnienia. Przekłada się to na długotrwałą szczelność układu tłok - cylinder. Konstrukcja tego tłoka jest też bardziej odporna na działanie sił bocznych, co jest szczególnie istotne przy zawieszeniach typu McPherson.

2. Mirror Polishing Process – metoda ta polega na tym, że tłoczysko jest utwardzane, szlifowane, a następnie polerowane. Osiąga się dzięki temu chropowatość wynoszącą 0,08 μm. Chropowatość taka jest optymalna, ponieważ zapewnia jak najmniejsze zużycie uszczelnienia przy zachowaniu szczelności. Mniejsza chropowatość powoduje utratę szczelności. Dzięki temu uzyskujemy dużą trwałość uszczelnienia przy niezmiennych parametrach tłumienia.

3.Valve All Discs – wszystkie zawory są płytkowe (zarówno denne, jak i tłokowe). Zawory płytkowe dają większą precyzję działania niż sprężynowe. Sprężyna stosunkowo szybko zmienia swą charakterystykę, przez co zmienia się także siła tłumienia. Dokładność obróbki płytek stosowanych przez TRW to 0,01mm  - zarówno wymiarów zewnętrznych, jak i otworów w płytce przez które przepływa olej. Dzięki temu można zapewnić precyzję siły tłumienia przy każdej prędkości tłoka. Dla amortyzatorów TRW tolerancja siły tłumienia jest mniejsza niż 10%.

Zaprojektowane przez inżynierów amortyzatory przed wejściem do produkcji seryjnej  muszą przejść odpowiednie testy. W przypadku amortyzatorów TRW są to:

- Testy przy małych i dużych prędkościach mające na celu precyzyjne ustalenie siły tłumienia i wynikające z nich bezpieczeństwo i komfort jazdy.

- Testy wytrzymałościowe mające na celu sprawdzenie zachowania się amortyzatora przy długotrwałej eksploatacji.

- Jeden amortyzator z każdej partii poddawany jest badaniom na stole montażowym. Sprawdzana jest zgodność wymiarów i siły tłumienia.

- Wszystkie nowe części są dostrajane do optymalnych parametrów podczas testów w warunkach normalnej eksploatacji drogowej.

Asortyment oferowanych przez TRW amortyzatorów obejmuje kolumny McPherson, wkłady tych kolumn, amortyzatory teleskopowe, amortyzatory z łożem sprężyny, amortyzatory kompensacji obciążenia i amortyzatory układów kierowniczych. Cały asortyment podzielony jest na dwie grupy: Performance Gas i Hydraulic Plus.

Mówiąc o amortyzatorach nie należy zapominać o elementach ściśle z nimi współpracujących. W szczególności są to łożyska górnego mocowania amortyzatora, zestawy ochronne i sprężyny.

Element górnego mocowania amortyzatora najczęściej ma postać gumowej poduszki, którą przykręca się do tłoczyska, a następnie cały podzespół mocuje się do nadwozia. Jeśli przeznaczona jest do osi przedniej to zawiera także łożysko kulkowe lub ślizgowe umożliwiające skręcanie kół.

Zestawy ochronne w postaci odbojów i osłon przeciw kurzowych mają bezpośredni wpływ na trwałość amortyzatorów. Osłony mają za zadanie chronić tłoczysko i uszczelnienie przed woda, piaskiem czy solą i innymi zanieczyszczeniami. Natomiast odboje chronią przed nadmiernym skokiem i tzw. „dobijaniem” zawieszenia. W wyniku tego niekorzystnego zjawiska powstają w zawieszeniu nadmierne naprężenia udarowe prowadzące do uszkodzeń zmęczeniowych lub zniszczenia zaworów znajdujących się w amortyzatorze.

Oprócz amortyzatorów firma TRW posiada  w swej ofercie wiele referencji zarówno  górnych  mocowań, łożysk górnych mocowań, jak i zestawów ochronnych (czyli odbojów i osłon). Jest to o tyle istotne, że w przypadku prac związanych np. z wymianą amortyzatorów zachodzi często konieczność zastąpienia nowymi także tych elementów. Pozostawienie niesprawnych elementów współpracujących prowadzi do nieuchronnych reklamacji związanych np. z szybkim uszkodzeniem nowego amortyzatora. Kolejnym elementem ściśle współpracującym z amortyzatorem jest sprężyna. Utrata własności tłumiących amortyzatora może skutkować uszkodzeniem sprężyny i odwrotnie - zużyta, czy pęknięta sprężyna może uszkodzić amortyzator. Także uszkodzone górne mocowanie lub łożysko amortyzatora może doprowadzić do zniszczenia sprężyny.

Produkty oferowane przez firmę TRW pozwalają dokonywać w zespołach tłumiąco- resorujących napraw w pełni przywracających ich funkcjonalność. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i zastosowane technologie dają gwarancję jakości na poziomie OE.

O firmie TRW

Odnotowując w 2013 roku sprzedaż o wartości 17,4 mld $, TRW Automotive plasuje się wśród największych dostawców części samochodowych. Firma z siedzibę w Livonii (stan Michigan, USA), poprzez swoje oddziały, działa w 24 krajach i zatrudnia na całym świecie około 65 000 osób. Produkty TRW Automotive obejmują zintegrowane systemy wspomagania kierowcy i kontroli pojazdu, systemy hamulcowe, systemy kierownicze, systemy zawieszenia, systemy bezpieczeństwa dla pasażerów (pasy bezpieczeństwa i poduszki gazowe), układy elektroniczne, podzespoły silnika, systemy mocujące oraz części zamienne i posprzedażne usługi serwisowe. Wszystkie wzmianki o "TRW Automotive", “TRW” lub "Firmie" w niniejszym komunikacie prasowym odnoszą się do TRW Automotive Holdings Corp. i jego oddziałów, o ile nie zostało zaznaczone inaczej. Wiadomości TRW Automotive dostępne są w internecie na stronie www.trw.com.

TRW Automotive Aftermarket

TRW Automotive Aftermarket jest działem firmy TRW Automotive i czołowym dostawcą części wchodzących w skład „Corner Module” — elementów układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia — na globalnym rynku części zamiennych. Oferuje także wsparcie diagnostyczne,  techniczne i szkolenia zarówno na rynek części zamiennych jak i dla oficjalnych sieci producentów samochodów. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.trwaftermarket.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia, które nie przedstawiają faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Ostrzegamy czytelników, aby nie polegali nadmiernie na treści tych stwierdzeń, ponieważ wynikają one jedynie z aktualnej wiedzy. Wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości wiążą się z licznymi założeniami, ryzykiem i niepewnością, które mogą doprowadzić do znacznych różnic pomiędzy wynikami rzeczywistymi, a wynikami sugerowanymi w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości, w tym także w stwierdzeniach zawartych w naszym sprawozdaniu w formularzu 10-K za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2012 r. (naszym „Formularzu 10-K”) oraz w naszych sprawozdaniach w formularzu 10-Q za kwartały finansowe kończące się w 29 marca 2013, 28 czerwca 2013 i 27 września 2013, takimi jak: ograniczenia na rynkach finansowych wpływające negatywnie na dostępność i koszt kredytów, a przez to na naszą działalność; zmniejszenie poziomu sprzedaży i produkcji motoryzacyjnej negatywnie wpływające na nasze wyniki lub rentowność naszej bazy dostawców; presja inflacyjna niekorzystnie wpływająca na naszą rentowność i bazę dostawców; umocnienie dolara amerykańskiego i inne fluktuacje kursów wymiany walut wpływające na nasze wyniki; presja cenowa ze strony naszych klientów niekorzystnie wpływająca na naszą rentowność; wszelkie braki w dostawach powodujące przerwy w produkcji; wzrost kosztów negatywnie wpływający na naszą rentowność; utrata któregokolwiek z naszych największych klientów poważnie nas dotykająca; koszty roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt, gwarancji oraz wycofania produktów z rynku, a także dążenia klientów do niekorzystnej zmiany warunków kontraktów w zakresie uczestnictwa w procesach gwarancyjnych i wycofywania; koszty i należności w świetle przepisów o ochronie środowiska i zdrowia oraz bezpieczeństwie; ryzyko związane z działalnością poza USA niekorzystnie wpływające na naszą działalność, wyniki oraz sytuację finansową; wszelka niezdolność do ochrony naszej własności intelektualnej niekorzystnie wpływająca na naszą działalność lub sytuację na tle konkurencji; wszelkie wzrosty nakładów na nasze świadczenia emerytalne i inne świadczenia dla emerytów lub wymagania finansowe dotyczące naszych planów emerytalnych zmniejszające naszą rentowność; przerwy w pracy lub inne problemy pracownicze w naszych zakładach lub w zakładach naszych klientów bądź dostawców niekorzystnie wpływające na naszą działalność; zmienność naszej rocznej efektywnej stawki podatkowej wynikająca ze zmian w naszym poziomie odpisów aktualizujących oraz z innych czynników; a także inne ryzyka i niepewności wskazane w naszym Formularzu 10-K i innych naszych dokumentach przekazanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Nie zobowiązujemy się do publikowania żadnych aktualizacji ani poprawek jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.