Dokumentacja dotyczy 36-kilometrowego odcinka A4, który ma zostać rozbudowany w istniejącym śladzie do dwóch jezdni wyposażonych w trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. "Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. Warianty rozbudowy autostrady zostaną opracowane w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)" - podała w komunikacie GDDKiA.

A4 od Krzyżowej do Legnicy będzie rozbudowana Foto: GDDKiA
A4 od Krzyżowej do Legnicy będzie rozbudowana

Dokumentacja zostanie opracowana w ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy. W jej ramach zostaną przygotowane materiały do uzyskania decyzji środowiskowych. Prowadzone prace będą poprzedzone roczną inwentaryzacją przyrodniczą.

"Po uzyskaniu decyzji środowiskowych wykonane będą liczne badania terenowe w celu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Po zatwierdzeniu tych dokumentacji przez właściwy organ, zostanie opracowana Koncepcja programowa i Program funkcjonalno-użytkowy. Kolejnym etapem inwestycji będzie wszczęcie postępowania przetargowego na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj w latach 2026-2029" – poinformowano.

Autostrada A4 - rozbudowa w woj. dolnośląskim

GDDKiA przypomniała też, że 21 czerwca podpisana została umowa na budowę lub rozbudowę autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów oraz budowę drogi ekspresowej S5 od Bolkowa do Sobótki. "W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5. Dzięki temu cały dolnośląski odcinek autostrady A4 od Krzyżowej aż do Wrocławia stanie się nowoczesną arterią o najwyższych standardach bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróży" – podano.