Głównymi przyczynami zdarzeń spowodowanych przez kierujących było nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 4953 wypadki, na drugim miejscu niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4382. Jednak z powodu tej drugiej przyczyny zginęło najwięcej osób, aż 480, podczas gdy z powodu wymuszenia pierwszeństwa – 189.

Niepokoi duża liczba wypadków z udziałem pieszych, choć i w tej grupie zdarzeń nastąpiła znacząca poprawa . Od stycznia do sierpnia piesi uczestniczyli w  4224 wypadkach (mniej o 514 tj. o 10,8%), śmierć poniosło 411 pieszych (mniej o 42 tj. o 9,3%), a rannych zostało 3929 (mniej o 507 tj. o 11,4%).

Kierujący pojazdami będący pod działaniem  alkoholu spowodowali  998 wypadków (tj. mniej wypadków o 138, - 12,1%), zginęło w nich 106 osób (tj. mniej o 34, -24,3%), a rannych zostało 1 207 osób (tj. mniej o 208, -14,7%). W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, nietrzeźwi stanowili 5,6%.

Policja działa coraz skuteczniej, dzięki służbie tysięcy funkcjonariuszy pełnionej na drodze, licznym akcjom profilaktycznym oraz postawie większości polskich kierowców bezpieczeństwo w ruchu drogowym znacząco się poprawia.

Warto przytoczyć niektóre wyniki osiągnięte przez policjantów ruchu drogowego w ciągu ośmiu minionych miesięcy, które mają wymierny wpływ na bezpieczeństwo:

  • dokonali 12 157 481 badań na zawartość alkoholu (o 209 944 więcej niż w tym samy okresie roku 2016),
  • ujawnili: 1 266 167 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy (więcej o 74 534),
  • 246 736 przypadków niestosowania pasów bezpieczeństwa lub fotelików bezpieczeństwa dla dzieci  (o 10 357 więcej),
  • 207 840 naruszeń przez kierujących przepisów wobec pieszych,
  • 194 677 przypadków przechodzenia pieszych przez jezdnię w miejscu niedozwolonym

Szereg przedsięwzięć kontrolnych prowadzonych na drogach zostało „wzmocnionych” przekazem edukacyjnym np. podczas działań „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły” czy „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Nalezy jednak pamiętać, że sama praca funkcjonariuszy i kampanie edukacyjne nie wyeliminują zagrożeń na drogach. Ważne jest aby uczestnicy ruchu drogowego mieli świadomość, że to od nich głównie zależy czy bezpiecznie dojadą do celu.