Nowa platforma będzie oparta na usłudze Microsoft Azure i ma zawierać moduły oprogramowania Boscha. Rozwiązanie pozwoli na tworzenie i zdalne aktualizowanie oprogramowania jednostek sterujących i komputerów pojazdów. Kolejnym celem współpracy będzie opracowanie narzędzi, które poprawią efektywność procesu tworzenia oprogramowania.

Kolejnym celem współpracy będzie opracowanie narzędzi, które poprawią efektywność procesu tworzenia oprogramowania.Zwiększy to innowacyjność i zmniejszy koszty prac, także w projektach, w których uczestniczy kilka firm. Dla kierowców platforma ta będzie oznaczać szybszy dostęp do nowych funkcji i usług cyfrowych w ich pojazdach.

Wspólny projekt połączy wiedzę w zakresie oprogramowania, elektroniki i systemów dostawcy branży motoryzacyjnej jakim jest Bosch, z know-how w dziedzinie inżynierii oprogramowania i chmur obliczeniowych, którym dysponuje Microsoft. Obie firmy zamierzają wdrożyć nową platformę cyfrową dla pierwszych prototypowych pojazdów do końca 2021 roku.

Bosch i Microsoft – są jeszcze inne wspólne plany

Bosch i Microsoft planują też wzbogacić istniejące narzędzia programistyczne, co pozwoli producentom i dostawcom samochodów uprościć i przyspieszyć tworzenie własnego oprogramowania, jednocześnie dostosowując się do unikalnych wyzwań branży motoryzacyjnej. Firmy mają też zamiar wykorzystać platformę GitHub, aby upublicznić istotne elementy kodu źródłowego nowej platformy cyfrowej i zachęcić do współdzielenia kodu oraz wymiany najlepszych praktyk w branży.