Informacje zebrano w kolorowej broszurze Porozumienie i rozwój na rzecz środowiska, wydrukowanej przy użyciu naturalnych barwników oraz na przetworzonym papierze.

Bridgestone we współpracy z producentami samochodów konsekwentnie dąży do ograniczenia zużycia paliwa oraz emisji CO2 do atmosfery. W opublikowanej z myślą zarówno o udziałowcach Bridgestone, lokalnych władzach, dziennikarzach, partnerach handlowych, jak i wszystkich kierowcach broszurze, wyjaśniono wpływ redukcji oporów toczenia na zużycie paliwa oraz przedstawiono kluczowe technologie produkcji opon Bridgestone w oparciu o ekologiczne standardy.

Główna część raportu prezentuje wpływ produktów Bridgestone oraz procesów produkcyjnych koncernu na środowisko w oparciu o schemat Oceny Cyklu Życia (LCA, Life Cycle Assessment). Uwzględniono w nim wszystkie etapy życia opony - od wyboru surowców, poprzez produkcję i użytkowanie, aż do ponownego wykorzystania, utylizacji i pozbycia się zużytej opony.

Raport Bridgestone „Porozumienie i rozwój na rzecz środowiska” podkreśla także znaczenie proekologicznego zachowania konsumenta. Pokazuje jak prawidłowe użytkowanie i utrzymywanie właściwego ciśnienia w oponach zmniejsza zarówno zużycie paliwa, jak i emisje CO2.

Edukowanie kierowców w zakresie właściwego użytkowania opon to jeden z celów światowej kampanii Pomyśl, zanim usiądziesz za kierownicą (Think before you drive), organizowanej wspólnie przez Bridgestone i Fundację FIA (Fédération Internationale de l’Automobile).