Wyświetli się mapa Polski z zaznaczonymi odcinkami autostrad oraz dróg ekspresowych. Poszczególne drogi podzielone są na odcinki i oznaczone innymi kolorami w zależności od stanu zaawansowania prac przy nich - od istniejących, przez budowane, przygotowywane do budowy i planowane. Pod mapą główną znajdują się linki do pojedynczych map każdej z budowanych autostrad oraz wszystkich dróg ekspresowych. Klikając na dany link otworzymy szczegółowe zestawienie danych o poszczególnych odcinkach konkretnej trasy naniesione na mapę. Drogi są podzielone na odcinki, każdy ma opis. Znajdują się w nim informacje dotyczące długości, obecnego stanu inwestycji oraz data zakończenia prac i oddania odcinka do ruchu. więcej - www.gddkia.gov.pl źródło: GDDKiA