Dyrekcja podaje, że od początku roku ogłosiła przetargi na 13 odcinków nowych dróg o łącznej długości 122 km oraz wartości ok. 5,9 mld zł. Dwanaście z nich związanych jest z rządowym Programem Dróg Krajowych (PBDK), których łączna długość wynosi 119 km. Jeden dotyczy natomiast obwodnicy Strykowa, która ma zostać wybudowana w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Długość tego odcinka wynosić będzie 3 km. Ogłoszono także przetarg na kontynuację realizacji odcinka S61 Łomża Zachód - Kolno. Jego długość zaplanowana jest na 12,9 km.

Do końca roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłosić jeszcze przetargi na odcinki o łącznej długości ponad 200 km.

Zobacz też: Rozpoczęto budowę kluczowego odcinka trasy S11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: 21 przetargów w toku

Jak podaje GDDKiA, w toku są jeszcze postępowania przetargowe 21 odcinków. Dwadzieścia z nich ma długość ok. 246 km i powstaje w ramach wspomnianego wyżej PBDK, pozostały jeden odcinek o długości 3 km dotyczy rządowego programu PB100.

W przetargach na: S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo; Solec - Toruń Zachód; Emilianowo - Solec' Toruń Zachód - Toruń Południe oraz S19 Malewice - Chlebczyn; S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe; S19 Babica - Jawornik; S74 od Mniowa do Kielc w toku są postępowania odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Zobacz też: Nowe odcinki S61 – szybciej dojedziemy na Suwalszczyznę

Od początku roku podpisano 34 umowy na realizację zadań o łącznej długości blisko 418 km i wartości ok. 12,8 mld zł.