Będą to pierwsze prace przy budowie tego Parku - poinformował na konferencji prasowej wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński.

Park powstaje dzięki dotacji z UE z programu "Rozwój Polski Wschodniej". Ma kosztować około 140 mln zł, z czego 85 proc. będzie pochodzić z UE - przypomniał Poliński. Podkreślił, że to pierwsza w Białymstoku od wielu lat inwestycja w infrastrukturę, która ma służyć podmiotom gospodarczym.

Park leży w bezpośrednim sąsiedztwie podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W listopadzie będzie zakończona budowa dróg na terenie tej podstrefy.

Poliński poinformował, że trwają robocze konsultacje z projektantami Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. "Były przygotowane warianty rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W przyszłym roku roboty budowlane ruszą pełną parą" - powiedział Poliński.

Dodał, że równolegle prowadzone są rozmowy z firmami, które mają doświadczenie w zarządzaniu parkami technologicznymi, na temat tego, jakie branże i kierunki rozwoju będą tam preferowane.

Poliński dodał, że jednym z rozważanych kierunków jest nowoczesne centrum przetwarzania i archiwizowania danych w dużych serwerowniach. "To w tej chwili bardzo dynamicznie rozwijający się rynek usług" - powiedział Poliński i dodał, że takie usługi mógłby świadczyć zarówno komercyjnym firmom, ale i administracji rządowej i samorządowej sam Park albo firmy, które się w nim ulokują.

"Ważne też jest, co zaoferują nasze wyższe uczelnie" - dodał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Podkreślił, że nie ma w tej chwili stosownych regulacji prawnych, które np. umożliwiałyby naukowcom z uczelni podejmowanie bezpośredniej współpracy z Parkiem np. na temat konkretnych wynalazków z pominięciem uczelni, w których są zatrudnieni.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ma mieć 20 ha. W pierwszym etapie zagospodarowana ma być około połowa. Ma powstać budynek z przeznaczeniem na inkubator przedsiębiorczości dla firm rozpoczynających działalność oraz centrum technologiczne.