Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zdecydował, że w ramach ponownego wyboru oferty w przetargu na budowę Zakopianki od Rdzawki do Nowego Targu wybierze polską firmą Intercor. Wcześniej ten fragment wiecznie zatłoczonej trasy miała budować chińska firma Stecol Corporation, lecz w sprawie tej interweniowała Krajowa Izba Odwoławcza. Oferta Chińczyków została w wyniku tej interwencji odrzucona.

Przetarg w systemie projektuj i buduj dla drogi Rdzawka – Nowy Targ rozpoczęto pod koniec 2017 roku, a za najkorzystniejszą uznano ofertę chińskiej firmy Stecol Corporation, która koszt robót wyceniła na 706,244 mln zł. Była to najtańsza oferta i jedyna mieszcząca się w kosztorysie GDDKiA, która postanowiła wydać na tę inwestycję 871,403 mln zł.

Decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zaskarżyła jednak firma Intercor, której oferta opiewała na 880,1 mln zł – była ona druga pod względem ceny. Krajowa Izba Odwoławcza uznała to zgłoszenie i w konsekwencji nowym wykonawcą drogi został Intercor, a Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało, by zwiększyć środki przeznaczone na tę inwestycję. Oczywiście chińska firma nadal może złożyć odwołanie od decyzji GDDKiA. Nie wiadomo jeszcze, czy się na to zdecyduje.

Przypomnijmy, że jak dotąd Chińczycy budowali tylko jeden fragment drogi szybkiego ruchu. Było to konsorcjum Covec, które zajęło się jednym z odcinków autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Firma ta ostatecznie nie zdołała zrealizować kontraktu, zeszła z placu budowy, a sprawa zakończyła się wieloletnim sporem sądowym, w którym czynnie uczestniczyły strony rządowe: polska i chińska.