Zdaniem przedstawicieli czeskiego ministerstwa transportu, system elektronicznej kontroli pozwoli na znacznie lepsze monitorowanie uczciwości kierowców korzystających z autostrad. Tym bardziej, że ten system już z powodzeniem od lat funkcjonuje na Węgrzech i nieco krócej monitoruje słowackie autostrady. System ten za pomocą kamer odczytuje tablice rejestracyjne i następnie weryfikuje, czy kierowca danego pojazdu wykupił stosowna opłatę uprawniającą do korzystania z autostrady.

Jak się okazuje, po wprowadzeniu elektronicznego systemu kontroli Słowacja o 20 proc. zwiększyła przychody z tytułu opłat za korzystanie z autostrad. Czesi chcą ten system wprowadzić od 2019 roku.