W trakcie kolejnego etapu robót dostępne będą tylko trzy bramki w kierunku Katowic oraz pięć w stronę granicy z Niemcami. Remontowanych będzie pięć skrajnych bramek w kierunku granicy, a ruch będzie odbywał się dwukierunkowo na jezdni w kierunku Katowic.

Zarządca ostrzega, że w trakcie remontu nie będzie możliwy przejazd przez bramki transportów ponadgabarytowych. Ponadto kierowcom pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony zaleca się objazd drogami wojewódzkimi nr 346, 395 i drogą krajową nr 8. Objazd ten jest odpowiednio oznakowany.

GDDKiA apeluje do kierowców o wybór dróg alternatywnych. w ubiegłym tygodniu, i to mimo otwartych szlabanów, korki na trasie były ogromne. Informacje o trwającym remoncie i tworzących się zatorach przekazywane są kierowcom z dużym wyprzedzeniem za pomocą znaków zmiennej treści. Pierwsze już w okolicy Zgorzelca, aby kierowcy mogli odpowiednio wcześniej zjechać z autostrady. Dodatkowo przed węzłem Kąty Wrocławskie oraz Pietrzykowice ustawione zostały tablice mobilne informujące o zatorze i objeździe dla pojazdów o masie 3,5 t.

Co z poborem opłat?

Tego jeszcze do końca nie wiadomo. Służby drogowe GDDKiA na bieżąco współpracują z odpowiadającym za pobór opłat Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. W przypadku, gdy zator przed PPO Karwiany będzie rozpoczynał się na odcinku pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice, służby drogowe będą rekomendowały GITD odstąpienie od poboru opłat i otwarcie szlabanów.

Wiadomo już też, że ostatni etap prac rozpocznie się 18 czerwca. Przebudowa będzie prowadzona w środkowej części placu i na pięciu bramkach. Tuż przed placem poboru opłat będzie jeszcze zwężenie do jednego pasa, na długości ok 100 m. Pełna przepustowość PPO Karwiany zostanie przywrócona dopiero 25 czerwca.