1 lipca 2021 r. PZU zmieniło zasady "gry" z warsztatami blacharskimi. Jak to określił ubezpieczyciel, koszty naprawy w szkodach OC mają podlegać "optymalizacji", która ma polegać na rozliczaniu ich według warunków finansowych obowiązujących w zakładach tzw. sieci preferowanej (warsztatów współpracującymi z PZU na podstawie zawartych umów) w regionie najbliższym klientowi.

PZU jasno określiło, że od 1 lipca naprawy nie będą zlecane warsztatom, które nie należą do tzw. sieci preferowanej, a szkody OC obsługiwane w zakładach sieci naprawczej mają być rozliczane przez PZU po indywidualnym uzgodnieniu kosztów naprawy na podstawie zaakceptowanego kosztorysu lub telefonicznego uzgodnienia kosztów.

Nowe, dość radykalne zasady nie spodobały się Związkowi Dealerów Samochodów, który we współpracy z Automobilklubem Polskim, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Polską Izba Motoryzacji, Polską Izbą Doradców i Pośredników Odszkodowawczych oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego wystosował komunikat, w którym wzywa PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A. do zaprzestania działań niezgodnych z prawem.

- Związek Dealerów Samochodów uważa, że opisywana praktyka to akt nieuczciwej konkurencji, a forma przedstawionej "optymalizacji" doprowadzi do ograniczenia dostępu do rynku warsztatom, zwłaszcza autoryzowanym. Znanym jest fakt, że ubezpieczyciel serwisom spoza swojej sieci preferowanej oferuje stawki odbiegające od rzeczywistych kosztów realizowanych napraw. W kontekście omawianego pisma doprowadzi to do sytuacji, w której "brak możliwości uzgodnienia kosztów naprawy" stanie się regułą prowadzącą do blokowania możliwości realizowania napraw w warsztatach spoza tzw. sieci preferowanej – czytamy w piśmie ZDS.

- Taka praktyka nie tylko doprowadzi do powstania nieuczciwej konkurencji, ale również naruszy interesy konsumentów, którzy nie otrzymają świadczeń, do których są uprawnieni, co stanowi podstawę do zastosowania art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i wszczęcia postępowania przez UOKiK – dodają autorzy komunikatu.

Przy okazji w piśmie pojawiło się sporo zarzutów dotyczących także innych zakładów ubezpieczeniowych i ich nieuczciwych praktyk. Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego wysuwa zarzuty, że zakłady ubezpieczeniowe "zapominają lub celowo nie chcą pamiętać, co to jest działalność ubezpieczeniowa określona w stosownej ustawie i metodą siły w sposób często, w naszej opinii, niezgodny z prawem próbują ograniczać prawa poszkodowanych zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego".

Cała sprawa nie skończyła się jednak na wystosowaniu pisma z zarzutami, ale została już zgłoszona do Rzecznika Finansowego, który rozpatruje m.in. spory z firmami ubezpieczeniowymi.