Tunel w ciągu drogi ekspresowej S3, oznaczony jako TS-26, na odcinku pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą składać się będzie z dwóch naw. Lewa (wschodnia) będzie mieć 2 301,88 m, a prawa (zachodnia) - 2 272,20 m.

Obecnie prace są w połowie zaawansowania. Na nitce wschodniej wynosi ono obecnie 52,7 proc., a na nitce zachodniej - 50,09 proc. Przewiduje się, że termin przebicia tunelu przypadnie w pierwszej połowie 2022 r. Oprócz ukończenia drążenia połowy tunelu przystąpiono także do realizacji kolejnych dwóch z ośmiu przejść poprzecznych, łączących obie nawy tunelu. Przejście poprzeczne nr 7 już ukończono, a przejście nr 8 jest prawie gotowe.

Tunel TS-26 drążony jest nową metodą NATM. Polega ona na dążeniu do wykorzystania możliwie w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej. Najważniejszymi czynnościami są tutaj prawidłowe wykonanie wyłomu, wykorzystanie naturalnego rozkładu naprężeń oraz natychmiastowe wykonanie obudowy wstępnej.

W ciągu trasy S3 powstaje także krótszy tunel drogowym TS-32. Prace nad jego wykopaniem już zakończono, a wykonawca przystąpił już do realizacji betonowych segmentów tunelu. Prace nad tą konstrukcją realizowane są w technologii Cut&Cover, czyli w otwartym wykopie.

Wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacuje się na prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.