Na polskich drogach szybkiego ruchu nie brakuje odcinków z betonu. To technologia trwalsza i odporna na odkształcenia, ale niestety nieco mniej komfortowa dla podróżujących niż asfalt. Być może charakterystyczne stukanie na tzw dylatacji płyt już niedługo przejdzie do historii. Na budowie drogi S7 wykonano właśnie 320 m odcinka próbnego nawierzchni w nowej technologii, to tzw. beton cementowy o ciągłym zbrojeniu.

Czym wyróżnia się nawierzchnia o zbrojeniu ciągłym?

Budowane drogi z betonu cementowego mają poprzeczne dylatacje w postaci dybli. Dyble, czyli stalowe gładkie pręty pokryte powłoką polimerową, ułożone są prostopadle i odpowiadają za częściowe przenoszenie obciążenia zewnętrznego na sąsiednią płytę i umożliwiają rozszerzanie się płyt nawierzchni pod wpływem temperatur. Dyble zapobiegają też tzw. klawiszowaniu płyt i zapewniają odpowiednią równość nawierzchni.

Nowa nawierzchnia o zbrojeniu ciągłym nie ma dylatacji poprzecznych, co powoduje poprawę komfortu jazdy. Odkształcenia termiczne występujące w płytach nawierzchni betonowej są przenoszone przez zbrojenie podłużne. Brak wspomnianych dylatacji poprzecznych zmniejsza koszty eksploatacji związane z wymianą uszczelnień dylatacji i powoduje ograniczenie przenikania wody do podłoża, co wpływa na trwałość tej nawierzchni. Nowa technologia zostanie zastosowana na 150-metrowym odcinku próbnym trasy S7. Obecnie występuje na krótkich odcinkach autostrad A2 i A4.

Beton cementowy o ciągłym zbrojeniu jest stosowany w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Unii Europejskiej, a dokładnie w Anglii, Belgii i Francji. Nie wiadomo jednak, jak tak wykonana nawierzchni zachowa się w polskich warunkach klimatycznych. GDDKiA chce też ocenić rzeczywiste koszty budowy i eksploatacji tej nawierzchni, by sprawdzić czy obserwowana w innych krajach większa trwałość i lepsza funkcjonalność są uzasadnione ekonomicznie.

Pierwsze w Polsce nawierzchnie betonowe na mostach

Na drodze S7 na wspomnianym odcinku Pieńki - Płońsk powstaje też pięć mostów z nawierzchnią z betonu cementowego. W Polsce na drogach szybkiego ruchu takie rozwiązanie jest zastosowane po raz pierwszy. Powszechnie stosuje się bowiem na obiektach mostowych nawierzchnię bitumiczną.

Jakie korzyści da zastosowanie nawierzchni betonowej na mostach? Przede wszystkim pozwoli na wyeliminowanie miejsc styku beton-bitum, co przełoży się na brak degradacji nawierzchni w tych miejscach. Dzięki zastosowaniu nawierzchni betonowej na obiektach mostowych osiągnie się też większą trwałość nawierzchni, odporność na koleinowanie, jasny kolor nawierzchni, a tym samym lepszą widoczność po zmroku. Nawierzchnia taka jest też mniej podatna na zmiany temperatury i obciążenie ruchem.